Hvorfor velge denne retningen?

Hva er de viktigste faktorene som påvirker tilbudet og etterspørsel etter en bestemt type arbeidskraft?

Hvordan endres reisevaner som en følge av billigere kollektiv transport, og hvor billig må tilbudet være for at effekten skal merkes?

Slike spørsmål kan ikke gis et fornuftig svar uten å kombinere økonomiske resonnementer og data som foreligger om problemene. I moderne økonomi er statistiske metoder et viktig verktøy for å knytte teoriene til empiriske data. Dette gjelder både for makro- og mikroøkonomi og også innen finans- og forsikring.

Studieretningen økonomi og statistikk gir en grundig innføring i prinsippene som de statistiske metodene bygger på. Sammen med kunnskaper i økonomi gir dette et godt grunnlag for å beherske de vanligste modellene som brukes for å analysere økonomiske data.

 
 
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 12. des. 2019 15:03