Jobb og videre studier

Studieretningen, avhengig av valg av frie emner, åpnner for for fortsatte studier i mastergradsprogrammene i:


Med gode kunnskaper innen økonomi, matematikk og statistikk vil kandidater med en bachelorgrad fra studieretningen i økonomi og statistikk og en mastergrad fra et av masterprogrammene ovenfor være aktuelle for arbeidsoppgaver innen offentlig forvaltning og i større bedrifter i næringslivet, spesielt innen finans- og forsikringsvirksomhet, i konsulentfirmaer og ved mange forskningsinstitutter.

Også en bachelorgrad alene vil gi et godt grunnlag for arbeid innen de samme bransjene.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

 
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 12. des. 2019 15:03