Jobb og videre studier

Med master i Materialer for energi- og nanoteknologi får du en solid kompetanse innen tverrfaglig arbeid med både kjemi og fysikk, både teoretisk og praktisk.

Avanserte materialer og bærekraftige energiløsninger er satsingsområder innenfor både norsk og internasjonalt næringsliv og forskning. Studieprogrammet er satt sammen for å gi deg både bredde og dybde, slik at du lettere skal kunne møte de utfordringene vi står overfor i dag og i fremtiden.

 

Les karriereintervjuer med tidligere studenter her.

 

Bransjer og arbeidsplasser

Du blir ettertraktet i teknologi-, energi-, og miljørettede bedrifter. Spesielt der tverrfaglig kompetanse er nødvendig for å løse de større utfordringene og for å få teamarbeid til å fungere.

Tidligere masterstudenter jobber i dag hos SINTEF, Institutt for energiteknikk, Forsvarets Forskningsinstitutt, Statoil, Aker Solutions, Jotun, Statkraft, DNV GL (Det Norske Veritas), Kripos, i Olje- og energidepartementet, Miljøverndepartementet, i skolen og mange andre relevante steder.

Flere tidligere studenter har blitt gründere og har startet egne bedrifter. Mulighetene er mange med en tverrfaglig bakgrunn. Man kan for eksempel ta Gründerskolen ved Senter for entreprenørskap i løpet av studiet.

Hvis du tar en ettårig praktisk-pedagogisk tilleggsutdannelse, blir du også kvalifisert til å undervise som lærer eller lektor i skolen eller i høgskolesektoren.

Forskerutdanning

Mastergraden kan åpne veien til en forskerkarriere gjennom ph.d.-studiet i realfag ved Universitetet i Oslo eller et annet norsk eller utenlandsk universitet. Med en ph.d. har du et bredt grunnlag for arbeid innen forskning i private bedrifter, ved forskningsinstitutter og ved universiteter.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 22. des. 2016 12:57 - Sist endret 9. mars 2020 14:39