Studieopphold i utlandet

Vi anbefaler deg å dra på utveksling i 1. eller 2. semester av masterstudiet.

Utvekslingen planlegger du i samarbeid med veilederen din slik at du velger emner som kan inngå som en del av masterprogrammet. Det kan også finnes muligheter for å jobbe med masteroppgaven hos partnerinstitusjoner.

Som student på masterprogrammet i Materialvitenskap, energi- og nanoteknologi er avtalene for utveksling på Kjemisk institutt og Fysisk institutt like aktuelle. Se også fakultetets avtaleliste over mulige studiesteder du kan reise til, samt universitetets fellesavtaler. Det kan også finnes mulighet til å gjennomføre utenlandsopphold på eget initiativ, uavhengig av Universitetet i Oslos avtaler.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 22. des. 2016 12:57 - Sist endret 10. juli 2017 12:49