Oppbygging og gjennomføring

Studieprogrammet er et fulltidsstudium over to år som gir 120 studiepoeng.

Programmet har følgende oppbygging:

  • Teoretisk pensum, 60 studiepoeng
  • Masteroppgave, 60 studiepoeng

Studieløp

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteremne
2. semester Masteroppgave Masteremne Masteremne
1. semester Masteremne + HMS emner Masteremne Masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Teoretisk pensum

Følgende retningslinjer gjelder for sammensetning av teoretisk pensum på til sammen 60 studiepoeng. Du får hjelp til å velge emner i løpet av semesterstartsuken:

  • minst 40 studiepoeng masteremner på 4000-/5000-nivå.
  • inntil 20 studiepoeng avanserte bacheloremner på 3000-nivå i kjemi-, fysikk- eller MENA-emner.
  • inntil 10 studiepoeng spesialpensum, eller annen faglig opplæring kan inngå etter godkjenning fra programrådet.

Spesialpensum er forelesningsserier, bøker, oversiktsartikler o.l. som har en naturlig tilknytning til masteroppgaven. Dette skal ikke inneholde litteratur som du likevel skulle ha lest for å sette deg inn i forskningsoppgavens spesielle problemstillinger.

Du må velge minst ett av følgende emner:

I tillegg må du ha:

  • minst 10 studiepoeng fysikk
  • minst 10 studiepoeng kjemi (generiske emner med KJM-kode, som for eksempel. KJM4020 og KJM-MENA4030, oppfyller ikke kjemikravet).

Det er obligatoriske kurs i HMS-helse, miljø og sikkerhet i begynnelsen av første semester:

HMS-emner gir ingen studiepoeng. Dersom du tidligere har bestått tilsvarende kurs ved Universitetet i Oslo, trenger du ikke å gjennomføre disse på nytt.

Masteroppgave

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig forskningsprosjekt gjort i tilknytning til forskning ved Kjemisk, eller Fysisk institutt. Oppgaven på 60 studiepoeng utføres under veiledning av en vitenskapelig ansatt ved ett av instituttene, eller ved Senter for materialvitenskap og nanoteknologi. Man finner normalt tema for masteroppgave og veileder i løpet av første semester. Man kan velge et eksternt forskningsprosjekt, men da med hovedveileder ved ett av instituttene.

Det er lurt å bestemme seg for fagfelt og veileder så tidlig som mulig i første semester. Har du valgproblemer i denne fasen vil du få mye hjelp og veiledning. Ofte oppsøker den enkelte student flere professorer og amanuenser for å forhøre seg om oppgavemuligheter, men husk at valgmulighetene begrenser seg jo lenger du venter. Innen 1. desember må du og veilederen din lage en fullstendig studieplan for hele masterstudiet, som blant annet angir hvilke emner som inngår, når de enkelte eksamener skal avlegges og når masteroppgaven skal innleveres for bedømmelse. Skjema og viktig informasjon om studieplanen finner du her.

Godkjenning av masteremner fra andre læresteder

Dersom du får opptak til masterprogrammet og allerede har avlagt masteremne(r) ved et annet lærested,  kan du søke om å få dette innpasset i mastergraden din ved Universitetet i Oslo. Ta kontakt med Kjemisk institutt for mer informasjon.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i materialer, energi og nanoteknologi

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 5. mai 2017 15:36 - Sist endret 29. des. 2017 11:13