Studieretningen tar ikke opp nye studenter
English version of this page

Fysiologi (studieretning)

Studieretningen er fokusert på hvordan levende dyr, inkludert mennesket, fungerer, og hvordan levende organismer er tilpasset sitt miljø - på molekylært-, cellulært-, organ- og individnivå.

Studieretningen hører til programmet

Molekylær biovitenskap (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?