Medievitenskap (årsenhet)

Medievitenskap er studiet av ulike mediers produksjon, form og samfunnsrolle. Gjennom årsenheten i medievitenskap blir du kjent med teorier og metoder innen faget, slik at du blir i stand til å vurdere, analysere og forstå innholdet i mediene.

Fakta om programmet
Studiepoeng:60
Studiet varer:1 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?