Retningslinjer for spørreundersøkelser ved UiO og Det medisinske fakultet.

Hvem får tillatelse?

Studieseksjonen får årlig flere henvendelser fra studenter, stipendiater og andre som ønsker å gjennomføre spørreundersøkelser på UiOs studenter. For UiO og Det medisinske fakultet er det viktig at studentene ikke oversvømmes av slike undersøkelser.

Det vil normalt ikke gis tillatelse til:

  • Kommersielle aktører
  • Undersøkelser i regi av studenter og stipendiater

 

Publisert 14. juni 2017 11:00 - Sist endret 14. juni 2017 11:00