Hvorfor velge denne retningen?

Hva er litteraturformidling? Ordet finnes knapt i ordbøkene, og da bare i en snever betydning. Likevel er et bemerkelsesverdig høyt antall mennesker daglig opptatt med nettopp å formidle litteratur, enten i yrkessammenheng eller i fritiden. Litteraturformidling utøves av lærere og bibliotekarer, forlagsfolk og journalister, skuespillere og oversettere, foreldre og bloggere. Litteraturformidling foregår i bokhandler, i lesesirkler og på festivaler.

Mastergraden i litteraturformidling bygger på litteraturstudier av lavere grad, men studiene orienteres her i en mer praktisk-profesjonell retning. Studiet omfatter estetiske, historiske, teoretiske og litteratursosiologiske emner. Det undervises i hvordan litteraturen organiseres i samfunnet, hvordan den utgis og omsettes, hvordan den kan underkastes kvalitativ vurdering, og hvordan den omtales og kritiseres i mediene. Studiet gir kompetanse i litteraturformidling, med andre ord det som gjøres med litteraturen på veien fra forfatteren til leseren. I dette ligger både litteraturkunnskap og bransjekunnskap, dessuten kompetanse i litterær vurdering og i skriftlig og muntlig formidling. Institusjonsforståelse står sentralt.

Dette mangslungne feltet mellom forfatter og leser utgjør studieobjektet vårt. Litteraturbegrepet vi legger til grunn, inkluderer både diktning og sakprosa.

Sentralt i studiet står teoretiske, estetiske og litteratursosiologiske spørsmål om hvordan litteratur vurderes, produseres og spres, om lesning og litterær smak og om litteraturens rolle i samfunnet. Evnen til å stille spørsmål og til kritisk tenkning er avgjørende i studiet, men det er også evnen til å være løsningsorientert og kunne forholde seg til gitte rammer. I tredje semester kan studentene få kortere praksisopphold i et forlag eller en annen litterær institusjon. Studiet avsluttes med en ettsemesters masteroppgave som enten er individuell eller et prosjektarbeid (gruppearbeid) innenfor ett av studieretningens emner.

Studieretningen i litteraturformidling kombinerer emner fra allmenn litteraturvitenskap og nordisk litteratur. Den er unik både i norsk og internasjonal sammenheng.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 24. juni 2019 16:01