Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

Studieretningen i litteraturformidling tar i bruk et bredt spekter av undervisnings- og evalueringsformer:

  • forelesninger
  • ukentlige seminarer og heldagsseminarer
  • skriftlige individuelle oppgaver
  • gruppearbeid
  • muntlig eksamen

Til arbeidet med masteroppgaven gis det både individuell veiledning og gruppeveiledning når det er aktuelt.

Studiet er lite egnet for deltidsstudier, da det her er snakk om lukkede studier med begrenset plass og stor grad av obligatoriske kurs der det legges opp til at du følger ditt kull.

Eksamens- og vurderingsformer

Se beskrivelse på programmets hovedside.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. juni 2012 14:34