Studieopphold i utlandet

På grunn av studiets oppbygning og det høye antallet obligatoriske emner i litteraturformidling er det imidlertid ikke regnet med utenlandsopphold av lengre varighet i denne masteren. Nordiske sommerkurs kan være aktuelle, eventuelt kan også masteroppgaven skrives ved en utenlandsk institusjon etter avtale med veileder. Har du spørsmål om hvordan utenlandsstudier kan innpasses i graden din, ta kontakt med programkonsulenten


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 27. nov. 2015 16:14