Oppbygging og gjennomføring

Studieretningen består av obligatoriske enkeltemner (80 sp) og et fritt valgt emne (10 sp) de tre første semestrene etterfulgt av en masteroppgave (30 sp) i fjerde og siste semester.

4. semester LIT4490 – Masteroppgave i litteraturformidling eller NOR4490 – Masteroppgave i litteraturformidling
3. semester LIT4301 – Faghistorisk innføring – allmenn litteraturvitenskap NOR4491 – Prosjektbeskrivelse i litteraturformidling Valgfritt emne LIT4380 – Verdenslitteratur
2. semester NOR4314 – Litteraturkritikk NOR4308 – Tekstbedømmelse og forlagsarbeid NOR4402 – Den litterære institusjon
1. semester NOR4401 – Litteraturformidlingens sjangre LIT4000 – Litteraturvitenskapelig forskningspraksis NOR4410 – Nordisk samtidslitteratur LIT4403 – Bokhistorie og tekstkritikk
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Første studieår (1. og 2. semester)

Høstsemester

NOR4401 – Litteraturformidlingens sjangre (5 sp.)
LIT4000 – Litteraturvitenskapelig forskningspraksis (5 sp.)
NOR4410 – Nordisk samtidslitteratur
LIT4403 – Bokhistorie og tekstkritikk

Vårsemester

NOR4308 – Tekstbedømmelse og forlagsarbeid
NOR4314 – Litteraturkritikk
NOR4402 – Den litterære institusjon

Andre studieår (3. og 4. semester)

Høstsemester

LIT4301 – Faghistorisk innføring – allmenn litteraturvitenskap (5 sp.)
LIT4380 – Verdenslitteratur
NOR4491 – Prosjektbeskrivelse i litteraturformidling (5 sp.)
NOR4910 – Praksisemne for studieretning i litteraturformidling eller et annet valgfritt litteraturemne. I samråd med veileder kan emnet velges utenfor emneporteføljen i litteratur.

Vårsemester
LIT4490 – Masteroppgave i litteraturformidling
eller
NOR4490 – Masteroppgave i litteraturformidling

Studenter som har fått tildelt veileder fra nordisk litteratur, velger NOR4490, mens studenter som har fått tildelt veileder fra allmenn litteraturvitenskap, velger LIT4490.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 28. jan. 2020 09:57