Jobb og videre studier

Etter fullført bachelorgrad i norrøne og keltiske studier kan du gå videre med en mastergrad i Viking and Medieval Studies. Studiet gir deg kompetanse til å jobbe innen undervisning, kultur og forlag, offentlig forvaltning, medier og kommunikasjon.

Hva gjør tidligere studenter?

  • hjardar-kim-200 Lektor

    Kim er lektor på St. Hallvard vgs. Han er historiker og mener at kombinasjonen vikingtid og nordisk middelalderkultur har vært uvurderlig i jobben som lærer.

De viktigste bransjene

Bachelorkandidater fra Nordiske studier jobber i disse bransjene:

Graf: utdanning og skoleverk 31 prosent; salg, hotell og restaurant 23 prosent; personal og HR 8 prosent; kunst- og kulturarbeid 8 prosent; media, forlag og kommunikasjon 8 prosent; transport og samferdsel 8 prosent, arkiv, museum og bibliotek 8 prosent; og interesseorganisasjoner 8 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

Smarte valg underveis i studiene

Utdanningene på HF åpner for mange valgmuligheter utover den faglige fordypningen. Som HF-student er det mye du kan gjøre for å skape din egen profil og gjøre deg attraktiv på arbeidsmarkedet. Så bruk hjertet, men tenk også strategisk og benytt mulighetene for å få inn jobbrelevante elementer i graden din!

Studere videre

Med en fullført fordypning i norrøne og keltiske studier, kan du søke opptak på master i:

Vil du bli lærer?

Vi gjør oppmerksom på at Kunnskapsdepartementet har vedtatt ny nasjonal rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) (regjeringen.no). Den viktigste endringen er at det blir krav om mastergrad. Innføringen av kravet trer i kraft fra studiestart vår 2019 for PPU deltid og studiestart høst 2019 for PPU heltid. Frem til dette gjelder de gamle reglene.