Oppbygging og gjennomføring

Studieprogrammet består av 180 studiepoeng, tilsvarende tre års fulltidsstudier, satt sammen slik:

 • fordypning i norrøn og keltisk, med en av to spesialiseringer, 80 studiepoeng (80-gruppe):
  • keltisk filologi
  • norrøn filologi
 • støttefag, minst 40 studiepoeng (40-gruppe)
 • frie emner, inntil 40 studiepoeng
 • exphil og exfac, 20 studiepoeng

Studieløp for studenter tatt opp høsten 2019 eller senere

Anbefalt studieløp

6. semester Emne i støttegruppe NFI2120 – Old Norse Palaeography and Codicology Fritt emne / Emne i fordypningsgruppe
5. semester Frie emner eller utenlandsopphold
4. semester Emne i støttegruppe Emne i fordypningsgruppe  Emne i fordypningsgruppe / Fritt Emne
3. semester Emne i støttegruppe Emne i støttegruppe Emne i fordypningsgruppe
2. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum IRSK1200 – Innføring i gammelirsk språk og litteratur NFI1320 – Norrøn litteratur 1 (Nordisk litteratur fram til 1500)
1. semester EXFAC03-SPR – Examen facultatum, språkvitenskap NFI1101 – Norrøn grammatikk og eldre språkhistorie NFI1100 – Runology - General Introduction
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fordypningsgruppe i norrøne og keltiske studier (80-gruppe)

80-gruppen består av en felles del på 50 studiepoeng som inneholder innføring i filologisk arbeidsmåte og sentral kunnskap om norrøn og keltisk sivilisasjon, litteratur og mytologi. 10 studiepoeng av de obligatoriske emnene, består av to emner som alternerer der du velger ett av dem.

Du kan velge om du vil spesialisere deg i norrønt eller keltisk. De obligatoriske emnene, som er felles i første studieår, bør tas før du tar emner i en av spesialiseringene i norrønt eller keltisk.

Se 80-gruppe – Norrøne og keltiske studier (80NORKELT2) for mer informasjon om oppbyggingen av fordypningsgruppen i norrønt og keltisk.

 

Støttegruppe (40-gruppe)

Frie emner

De frie emnene kan velges helt fritt, men vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha obligatoriske forkunnskapskrav.

Vi anbefaler at du velger emner som er relevante for oppbyggingen av bachelorgraden din, og gjerne emner som er inngår i anbefalte støttegrupper eller fordypningsemner på studieprogrammet ditt.

Se også HF sine råd om valg av frie emner. HF tilbyr følgende emnetråder:

En emnetråd er en samling av emner tilbudt av ulike institutter og fakulteter, men som er knyttet til et felles tema og som til sammen kan lage en rød tråd på tvers av program, studieretning eller emnegruppe.

Studere i utlandet? Du kan også ta frie emner ved et universitet i utlandet.

Examen philosophicum (ex.phil) og Examen faculatum (ex.fac)

Ex.phil og ex.fac er obligatorisk i alle studieprogram ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

 • Ex.phil er felles for alle studenter, uavhengig av studieprogram og tilbys både på norsk og engelsk. Den norske varianten EXPHIL03 – Examen philosophicum kan erstattes av den engelske varianten, EXPHIL03E – Examen philosophicum - English option (nedlagt), for de som ønsker øvelse i å studere og skrive på engelsk eller som ikke er fortrolige med å skrive på norsk.
 • Ex.fac finnes i mange forskjellige fagspesifikke varianter. Vi anbefaler språkvarianten, men hver enkelt står fritt til å velge. En kan kun benytte én ex.fac i en bachelorgrad; dersom du allerede har tatt en variant av ex.fac., skal du ikke ta ex.fac om igjen. Se denne ressurssiden for valg av ex.fac.

Innpassing av annen utdanning

Hvis du har tidligere utdanning fra andre universiteter eller høyskoler kan du søke om å få godkjent dette inn i graden din etter at du har fått opptak på programmet. Se informasjon om godkjenning av utdanning.

Redusert studieprogresjon

Bachelorstudiet i nordiske studier er lagt opp som et fulltidsstudium, men det er mulig å søke om lavere studieprogresjon. Studenter som ikke følger anbefalt studieløp er selv ansvarlige for å få tatt emnene som trengs for å fullføre graden innenfor regelverket for progresjon ol. Merk at noen av emnene på 2000-nivå krever at en har avlagt eksamen i innføringsemner på 1000-nivå.


Studieløp for studenter tatt opp høsten 2018 eller tidligere

Anbefalt studieløp

6. semester Fritt emne Emne i fordypningsgruppe Emne i støttegruppe
5. semester Frie emner eller utenlandsopphold
4. semester Emne i fordypningsgruppe Emne i støttegruppe Emne i støttegruppe
3. semester Emne i fordypningsgruppe Emne i fordypningsgruppe Emne i støttegruppe
2. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum NFI1320 – Norrøn litteratur 1 (Nordisk litteratur fram til 1500) IRSK1501 – Keltisk sivilisasjon - fastlandskeltisk og øykeltisk (ca. 700 f.Kr. - 1000 e.Kr.) (nedlagt)
1. semester EXFAC03-SPR – Examen facultatum, språkvitenskap MAS1510 – Innføring i norrøn og keltisk kultur (nedlagt) MAS1511 – Norrøn og keltisk mytologi (nedlagt)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fordypningsgruppe i norrøne og keltiske studier (80-gruppe)

4 emner på til sammen 40 studiepoeng er obligatoriske og felles for alle i løpet av første studieår (se tabell). Deretter velger du spesialisering i enten:

 • keltisk filologi
 • norrøn filologi

Spesialiseringen utgjør minst 40 studiepoeng og velges i StudentWeb.

Se 80-gruppe – Norrøne og keltiske studier (80NORKELT) for mer informasjon om oppbyggingen av fordypningsgruppen i norrønt og keltisk.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i nordiske studier.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 10. jan. 2019 16:24 - Sist endret 19. nov. 2020 10:23