Jobb og videre studier

Går du med en redaktør, en norsklærer eller en skribent i magen? Etter fullført bachelorgrad i nordiske studier kan du gå videre med en mastergrad i nordiske studier. Studiet gir deg kompetanse til å jobbe innen undervisning, kultur og forlag, offentlig forvaltning, medier og kommunikasjon. Kunnskap innen språk, litteratur, formidling og kommunikasjon er ettertraktet kompetanse!

Hva gjør tidligere studenter?

  • alexander-kielland-krag-200x300 Kommunikasjonsrådgiver

    Skaff deg relevant arbeidserfaring mens du studerer! Praksis underveis gjorde at jeg sikret meg jobb to måneder før jeg ble ferdig med graden, forteller Alexander Kielland Krag. Han har en master i retorikk og språklig kommunikasjon og jobber ved Design og arkitektur Norge (DOGA).

  • wiese-kristian-wikborg-200x209 Redaktør

    Gjennom studiene fikk jeg trening i å tenke selvstendig og stole på egen dømmekraft, samt god innsikt i det litterære feltet og forlagsbransjen, sier Kristian Wikborg Wiese. Han har en master i litteraturformidling og jobber som redaktør i Spartacus Forlag.

De viktigste bransjene

Bachelorkandidater fra Nordiske studier jobber i disse bransjene:

Graf: utdanning og skoleverk 31 prosent; salg, hotell og restaurant 23 prosent; personal og HR 8 prosent; kunst- og kulturarbeid 8 prosent; media, forlag og kommunikasjon 8 prosent; transport og samferdsel 8 prosent, arkiv, museum og bibliotek 8 prosent; og interesseorganisasjoner 8 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

Smarte valg underveis i studiene

Utdanningene på HF åpner for mange valgmuligheter utover den faglige fordypningen. Som HF-student er det mye du kan gjøre for å skape din egen profil og gjøre deg attraktiv på arbeidsmarkedet. Så bruk hjertet, men tenk også strategisk og benytt mulighetene for å få inn jobbrelevante elementer i graden din!

Studere videre

Vil du bli lærer?

Vi gjør oppmerksom på at Kunnskapsdepartementet har vedtatt ny nasjonal rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) (regjeringen.no). Den viktigste endringen er at det blir krav om mastergrad. Innføringen av kravet trer i kraft fra studiestart vår 2019 for PPU deltid og studiestart høst 2019 for PPU heltid. Frem til dette gjelder de gamle reglene.