Evalueringer

Vi vil gi en aktuell og relevant utdanning, med best mulig undervisning og veiledning. Derfor er det viktig at du som student bidrar med tilbakemeldinger og deltar i evaluering av studiene.

Periodisk programevaluering

Periodiske emneevalueringer

Programgjennomgang

Tilsynssensorrapporter

Annen evaluering

Publisert 28. mai 2021 11:00 - Sist endret 4. nov. 2021 12:07