Evalueringer

Vi vil gi en aktuell og relevant utdanning, med best mulig undervisning og veiledning. Derfor er det viktig at du som student bidrar med tilbakemeldinger og deltar i evaluering av studiene.

Studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet.

Evaluering av studiet

Periodisk programevaluering

Periodisk emneevaluering

2013

Programgjennomgang

Tilsynssensorrapporter

Annen evaluering

 

Publisert 27. sep. 2019 12:48 - Sist endret 16. okt. 2020 08:40