Hvorfor velge denne retningen?

Arbeids- og organisasjonspsykologi er studiet av det moderne arbeidsliv fra et psykologisk perspektiv.

Arbeids- og organisasjonspsykologi er studiet av mennesker, grupper, ledere og organisasjoner i et moderne arbeidsliv. Faget ser på hvordan individ, grupper, ledelse og organisasjoner samhandler og utvikler seg, og det baserer mye av kunnskapen på møtet mellom forskning og praksis.

For å kunne forstå og endre organisasjoner, er det viktig å forstå mekanismene som er i spill på alle disse nivåene, og hvordan de påvirker hverandre. Du vil lære hvordan konkret jobbe med og forstå moderne arbeidsformer og organisasjonsformer. Studiet vil også legge vekt på viktige forskjeller og likheter mellom nasjonalt og internasjonalt arbeidsliv.

Du vil gjennom dette faget gjøres i stand til å ta tak i de nasjonale og internasjonale utfordringene som er knyttet til utviklingen av et bærekraftig arbeidsliv.

Organisasjoner består av fire interavhengige nivåer: Individ-, gruppe-, ledelse og organisasjonsnivå. For å kunne forstå og endre organisasjoner, er det viktig å forstå mekanismene som er i spill på alle disse nivåene, og hvordan de påvirker hverandre.
Studieretningen i arbeids- og organisasjonspsykologi har et spesielt fokus på å sette den kunnskap vi har om feltet ut i praksis. Du vil som student få prøve deg i konsulent-/forskerrollen i prosjekter med interne og eksterne oppdragsgivere. Faget er i stor grad anvendt og praktisk rettet, og vil gi studentene et konstruktivt og kritisk blikk på hvordan håndtere utfordringer.

Du vil også få en bred innføring i praktiske metoder innen arbeids- og organisasjonspsykologien. Du vil som ferdig utdannet kunne bruke konkrete verktøy med vitenskapelig forankring.

Denne masterspesialiseringen er innsatsmessig krevende. I perioder vil man kreve oppmøte til normal arbeidstid. Av denne grunn kan ikke spesialiseringen kombineres med jobb på dagtid.

Spesialiseringen bygger på kunnskap om grunnleggende tema innen internasjonal arbeids- og organisasjonspsykologi. Det forventes derfor at studentene har kunnskap til innføringslitteratur. Vi anbefaler "The psychology of behaviour at work" av Adrian Furnham (2. utgave, 2005).

Publisert 19. juni 2012 10:07 - Sist endret 15. feb. 2016 14:57