Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet i psykologi med studieretning arbeids- og organisasjonspsykologi er et fulltidsstudium på to år (totalt 120 studiepoeng).

Se oppbygging av programmet for deg som:

Studentene på studieløpet i arbeid og oranisasjonspsykologi har to semester med teoretisk og praktisk undervisning, etterfulgt av to semestere satt av til arbeid med masteroppgaven.

Emnene i første og andre semester er obligatoriske spesialiseringsemner i arbeids- og organisasjonspsykologi, metodeundervisning, samt prosjektarbeid.

Det tredje og fjerde semesteret er beregnet på masteroppgaven, og det vil bli arrangert seminarer og aktiviteter tilknyttet denne.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Publisert 5. mars 2018 15:37 - Sist endret 6. mars 2018 09:23