Jobbkonsulent

Najmuddin Uzbek jobber som jobbspesialist/Jobbkonsulent i Fretex Jobb og Oppfølging AS 

Bildet kan inneholde: eyewear, produkt, purple, rosa, lær.

Najmuddin fikk jobben etter å ha hatt relevant erfaring fra tidligere jobb og frivillige verv.

Najmuddin Uzbek tok en bachelorgrad i psykologi med fordypning i helse- og sosialpsykologi.  Etter studiet fikk han jobb etter å ha søkt på stillingen  som jobbkonsulent på nett, og noen uker etter ble han kontaktet med tilbud om et intervju. Deretter kom tilbudet om en prøveperiode. Selv tror Najmuddin at det var relevant veilderkompetanse, frivillige verv, erfaring med arbeidssøkere og engasjementet for å bistå jobbsøkere som til slutt han sikret jobben.

Hva er dine arbeidsoppgaver?

Jeg har en variert arbeidsdag:Jeg hjelper, støtter og lytter til mennesker i alle aldre (fra16 – 60+) med ulik bakgrunn og fra ulike kulturer, som ønsker å skaffe seg arbeid, utdanning og/eller et sted som de finner tilhørighet til – og der de opplever at de blir inkluder og får en fellesskapsfølelse. Gjennom en tett dialog, karriereveiledning, karrierekartlegging, gruppeundervisning og tett oppfølging bevisstgjør jeg ungdom og voksene på sin personlige- og faglige kompetanse, interesser, drømmer og valgmuligheter med tanke på arbeid og/eller utdanning.
 
Jeg hjelper også de med fysiske- og psykiske plager, utfordringer og belastninger med å ta meningsfylte, informerte og bevisste valg i forhold til utdanning, opplæring og/eller arbeid som sikrer dem en trygg og mer forutsigbar fremtid. I arbeidet tenker jeg helhetlig, og blir svært motiver av å prøve å hente ut det beste i mennesker.

Hva er det viktigste du lærte i utdanningen din mtp. jobben du i dag gjør/skal gjøre i din nye jobb ?

Psykologi har alltid vært i mitt hjerte, og alt jeg har lært om psykologi er svært relevant i jobben min. Kunnskap om de teoretiske perspektivene, spørsmål og ulike metoder jeg fikk gjennom studiet er svært viktig når jeg møter mennesker med ulik- og unik bakgrunn.
Utdanningen min har gitt meg verktøy der jeg kan se ting fra ulike sider, reflektere rundt ulike temaer og utfordre mine egne synspunkter, tanker og idéer.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at du fikk jobben??

Det var flere faktorer som gjorde at jeg fikk jobben:Jeg har alltid vært interessert i- og nysgjerrig på mennesker og samfunnet, noe som har ført til at jeg har lært flere språk og har fullført et årsstudium og en bachelorgrad i helse- og sosialpsykologi ved Universitetet i Oslo og Bergen. Min nysgjerrighet og refleksivitet har ført til at jeg i 2019 skrev forskningsbaserte kronikker i avisen Utrop: «Innvandrere klarer seg bra - til tross for forventninger om annet» og «Ord på alvor».
 
Jeg kom som FN-flyktning til Norge i 2010, og hadde ingen skolebakgrunn. Ved siden av skole har jeg alltid hatt heltids- og deltidsstillinger, sommerjobber, frivillige verv og praktikantstillinger, samtidig har jeg brukt min bakgrunn aktivt i mitt arbeid som ungdomsarbeider, kursholder, tolk, instruktør og veileder.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Jeg tenker nesten hver dag på hva jeg ønsker i livet mitt. Hvordan og hva ser jeg etter? Hvor og hva har jeg fokus på? Hvem og hvordan vil jeg være? Hvorfor og hvordan skal jeg ha det? Heldigvis har jeg noen av svarene.
 
Har du en drøm? - Hva vil du? - Hvordan vil du være? Mitt tips: vær aktiv og ta utdanningen seriøst, og mal det bildet du drømmer om og ønsker å oppnå.
Publisert 17. feb. 2020 15:40 - Sist endret 21. feb. 2020 13:53