Studieopphold i utlandet

Bachelorprogrammet i psykologi er lagt opp på en måte som gir deg muligheter til å studere ett semester i utlandet. Vi anbefaler at du tar frie emner i utlandet.

Når kan jeg dra?

PSI anbefaler at du gjennomfører utenlandsstudier i 5. semester. De fleste utvekslingsavtaler har krav om at studenter må ha avlagt et minimum antall studiepoeng før avreise, denne informasjonen står på hver enkelt avtaleside. Det er viktig at du planlegger godt når du skal ha et studieopphold i utlandet, ta derfor kontakt med SV-info hvis du vurderer utveksling.

Hvor kan jeg dra?

Knappen nederst på siden tar deg til en oversikt over alle universiteter som Universitetet i Oslo har avtale med. Studenter ved PSI prioriteres på instituttets egne avtaler og fakultetets avtaler. Dette finner du mer informasjon om på hver enkelt avtale.

Instituttets avtaler

SV-fakultetetsavtaler

Emnevalg og godkjenning

Frie emner i utlandet

Det anbefales å ta frie emner på utveksling, og skal du kun avlegge frie emner trenger du ikke å søke om forhåndsgodkjenning. Du må selv passe på at emner du tar i utlandet ikke overlapper med emner du allerede har tatt eller senere skal ta i din bachelorgrad ved UiO.

Obligatoriske emner i utlandet

Skal du avlegge ett eller flere emner i utlandet som erstatning for et emne du har som obligatorisk i studieprogrammet ditt, trenger du en faglig vurdering fra UiO, og må søke om forhåndsgodkjenning. Du kan få hjelp til den faglige forhåndsgodkjenning av prof. Fransisco Pons ved instituttet.
Emnebeskrivelse og pensumliste over emnet du ønsker å ta i utlandet må da sendes med søknad om forhåndsgodkjenning.

Les mer om forhåndsgodkjenning av utenlandsk utdanning.

Les ellers viktig informasjon om emnevalg på avtalesiden med universitetet du skal til.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 3. mai 2013 11:04 - Sist endret 13. sep. 2018 14:04