Hvorfor velge dette programmet?

Hvorfor blir vi til de personene vi er? Hvordan påvirkes vi av andre mennesker? Og hvordan kan vi finne ut noe om dette? Bachelorprogrammet i psykologi skal gi deg generelle kunnskaper innenfor psykologi.

Innhold i studiet

Psykologi handler om menneskers opplevelser, tanker, følelser og atferd. Vi er individer, men vi opptrer også i sosiale sammenhenger. Som student på bachelorprogrammet i psykologi vil du lære om begge disse sidene ved mennesket.

Du får økt din kunnskap om, og forståelse av, menneskets handlinger, og du vil bli i stand til å analysere menneskets samspill med omgivelsene. Innenfor psykologien vil ofte ulike retninger tilnærme seg de samme fenomenene på forskjellig måte.

Studiemiljø

Ved Psykologisk institutt er studentene selv aktive med å bidra til studentmiljøet. Det finnes en rekke studentforeninger ved instituttet som på ulikemåter bidrar til å gi studentene en positiv ramme rundt studiehverdagen. Se en oversikt over studentforeningene her.

Studier i utlandet

Psykologisk institutt har utvekslingsavtaler med blant annet universiteter i Norden, Spania og i Sør-Afrika. UiO kan i tillegg tilby et bredt spekter av utvekslingsavtaler over hele verden. Vi anbefaler at du gjennomfører ditt utenlandsopphold i femte semester. Les mer om studieopphold i utlandet.

Videre studier og jobb

Bachelorprogrammet i psykologi kvalifiserer for opptak til masterprogrammet i psykologi, og til masterprogrammene TIK og ESST. Studier på bachelorprogrammet i psykologi kan gi deg kompetanse innenfor en rekke arbeidsområder: undervisning, HR, saksbehandling, konsulentvirksomhet, ledelse, rådgivning, medier og organisasjonsarbeid. Les mer om jobb og videre studier.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 25. feb. 2019 14:22