HR-rådgiver

Som HR-rådgiver i Energima Gruppen, jobber Charlotte Magnussen-Sørlie blant annet med rekrutting, lederutvikling og kursplanlegging. Målet er å hjelpe deres ansatte med å utvikle seg og trives i jobben. 

Bildet kan inneholde: smil, leppe, nakke, erme, flash fotografering.

Foto: Energima Gruppen

Hvorfor valgte du å studere psykologi?

Jeg har alltid hatt et ønske om å hjelpe folk. I barndommen fikk jeg ofte høre at jeg burde bli lærer fordi jeg likte å hjelpe folk å bli bedre og var en god formidler. Jeg tenkte derfor at jeg ville utdanne meg innenfor noe der jeg kunne bistå mennesker med å utvikle seg i arbeidslivet, hvor mesteparten av vår tid som voksne jo tilbringes.

Hvordan forberedte utdannelsen deg på denne jobben?

Utdannelsen forberedte meg egentlig veldig godt. Jeg fikk en god og på mange måter dyp forståelse av hvordan mennesker tenker og fungerer, samt hvordan organisasjoner fungerer. Selv om jeg tror at mye av evnen til å lese og forstå mennesker er medfødt, styrket teoriene jeg lærte i utdannelsen denne kunnskapen og ga noen «teoretiske grener» å henge ting på.

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut? Hva er dine arbeidsoppgaver? 

Dette er kanskje det vanligste og vanskeligste spørsmålet jeg får, rett og slett fordi arbeidshverdagen er så variert. Jeg pleier å prøve å si det litt enkelt: alt som påvirker hvordan våre ansatte trives på jobb og utvikler seg, er en del av mitt ansvarsområde. 

Dagen kan gå i alt fra rekruttering, utviklingssamtaler, planlegging av kurs/videreutdannelser, oppfølging av ansatte som ikke presterer/lever som vi ønsker, oppfølging av sykemeldte, strategisk planlegging for våre ansatte og vår virksomhet for fremtiden, planlegging av sosiale arrangementer både internt/eksternt, lønnsforhandlinger, oppdatering av dokumenter og KS-system, lederutvikling og lederstøtte, anbudsprosesser m.m. 

Hva er mest givende ved jobben?

Det er todelt. For det første å bidra til å styrke vår Gruppe og virksomhet gjennom å finne nye flinke folk til team Energima Gruppen. Men også å bidra til å videreutvikle våre ansatte, slik at de leverer bedre resultater, trives bedre på jobb eller får en mer effektiv hverdag. Som en kunnskapsbedrift selger vi kun det humane kapitalet vi har. Derfor er HR et meget viktig virkemiddel for å sikre vår videre vekst og suksess. 

Hva er mest utfordrende?

HR i seg selv er krevende, fordi man jobber med folk. Alle ansatte og folk er forskjellig. Det vil si at man må tilpasse seg mange ganger i løpet av en dag, slik at teknikker og tilnærming møter den ansatte og situasjonen på best mulig måte. Det kan også til tider være utfordrende å rette energien sin til riktig område. Dette fordi det ofte er noen saker eller ansatte som krever mer oppfølging (roper høyere enn andre) og tar mer tid enn det burde. Som igjen tar tid vekk fra andre ansatte eller områder som burde fått mer fokus. 

Hvilke personlige egenskaper kreves?

For det første så må man like folk. Du må ha en evne til å se helheten i ting, og være opptatt av å se situasjoner fra ulike perspektiver. Dette da du som HR skal være så objektiv som mulig, og balansere det å jobbe for det beste for den enkelte ansatte med det beste for bedriften. Dette kan noen ganger være motstridene. 

Du må ha tykk hud, da man kan komme i situasjoner som er ganske krevende, der å skille sak fra person er avgjørende. Du må være åpen, ærlig og systematisk, samt personlig uten å bli privat. Du er helt avhengig av å bygge opp en solid tillit til de ansatte og lederne du jobber tett med. Du må være løsningsorientert, nysgjerrig og veldig bevisst. 

Engasjerte du deg i noen aktiviteter mens du var student? Har erfaringer utenom utdannelsen hjulpet deg i å få og mestre denne jobben?

Jeg engasjerte meg ikke i noen aktiviteter knyttet til universitetet. Men jeg har alltid jobbet, helt siden jeg var 12 år. Slik har jeg møtt mange ulike mennesker og alltid engasjert meg i folk. Jeg har sjeldent sagt nei til nye mennesker og opplevelser. 

Hvilke råd ville du gi til studenter som er interessert i en liknende jobb? 

Vær interessert og nysgjerrig, det er det som i bunn og grunn forbereder deg på det du skal møte. 

Ha fokus på teorier og fag som kan gi deg noen svar på hvordan folk funker. Selv om vi alle er forskjellige, så er det noen fundamentale likheter i oss mennesker som det lønner seg å ha litt kontroll på. 

Bli tidlig bevisst på hvordan du som menneske påvirker de rundt deg, og finn ut av hvordan du kan bruke dette på best mulig måte i jobben du skal gjøre. 

Vær bevisst på at verden ikke fungerer sånn som i bøkene, og at du må ta ting litt som det kommer. 

Arbeidshverdagen er for meg noe som aldri egentlig tar slutt, men det er fordi det jeg jobber med er noe man aldri blir ferdig med. Så bli tidlig flink til å prioritere tiden din og vær tilstede når du er på jobb, og ta deg fri når du ikke er på jobb. Jeg skal bistå andre i å bli den beste versjonen av seg selv på jobb, og da er det viktig at jeg også er det. Balanse mellom jobb og hjemme viktig. Selv om jobben alltid kverner både på telefonen og i hodet.

Hvordan var overgangen fra student til arbeidstaker?

Jeg likte og taklet denne overgangen bra, mener jeg. Jeg følte at jeg var veldig klar for å se hvordan teoriene jeg hadde lært, fungerte i praksis. 

Hvilke muligheter har man framover i karrieren?

Det er veldig variert. Det avhenger av hvilke muligheter du ønsker og hva slags ansvar du vil ha. De siste årene har jeg styrket ledelses- og psykologiutdanningen min med økonomi og finans, for å bygge videre på kompetansen min og sette HR inn i et større perspektiv for virksomheten sin del. Dette håper jeg bidrar til at jeg vil kunne ta del i større og strategiske roller på sikt, enten her jeg er i dag eller andre steder. Jeg mener at med en solid og god HR-kompetanse i bunn, er det bare en selv som setter grenser for hvordan karrieren utvikler seg. 

Charlotte Magnussen-Sørlie

Studieprogram: Bachelor i psykologi med fordypning i organisasjonspsykologi (den gang arbeids- og organisasjonspsykologi)

Fullført grad: 2016

Stillingstittel: HR-Rådgiver 

Arbeidsgiver: Energima Gruppen 

Publisert 21. jan. 2022 13:19 - Sist endret 24. jan. 2022 15:23