Studieopphold i utlandet

Studieopphold i utlandet gir deg en god mulighet til å investere i en unik kompetanse for ditt fagfelt. Du vil også tilegne deg språkkunnskaper, et kontaktnettverk og internasjonal erfaring.

Når kan jeg dra?

Vi anbefaler at du gjennomfører utenlandsoppholdet i løpet av studiets andre eller tredje semester.

Hvor kan jeg dra?

For studenter på religionsvitenskap anbefaler vi spesielt disse avtalene:

Du kan også velge andre studiesteder i Europa, Asia, Sør og Nord Amerika, Australia eller Afrika.

Andre muligheter

Reis på feltarbeid i forbindelse med masteroppgaven.

Slik søker du om utveksling

  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Alle utvekslingsmuligheter
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. mars 2014 10:42 - Sist endret 10. apr. 2019 15:58