Hva lærer du?

En kandidat med bachelorgrad i religionsvitenskap har følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse.

Kunnskap

 • har kunnskap om religion som menneskelig fenomen, meningssystem og identitetsmarkør
 • har kunnskap om religion som et global og komparativt fenomen
 • forstår hvordan religion fungerer i kultur og samfunn
 • kjenner til den sentrale forskningen og utviklingen i studiet av religion og fagets teori, metode og kilder
 • kan oppdatere sin kunnskap gjennom analytisk og kritisk lesning av religionsvitenskapelig kilde- og sekundærlitteratur
 • har kunnskap innen et annet selvvalgt humanistisk eller samfunnsvitenskapelig fagområde

Ferdigheter

 • kan kritisk analysere religiøse aspekter i kulturell og sosial kontekst – både historisk og i dag
 • behersker religionsvitenskapelige begreper og metoder og hvordan man skriver en religionsvitenskapelig, analytisk tekst 
 • kan sammenligne religioner og religiøse fenomener ved bruk av komparativ metode
 • har innsikt i etiske problemstillinger knyttet til studiet av religion og religiøsitet i dagens flerkulturelle samfunn
 • kan tilegne seg og vurdere store mengder informasjon og fagstoff, og bruke dette til å svare på religionsvitenskapelige problemstillinger
 • evne til å diskutere religionsvitenskap og religionsvitenskapelige problemstillinger med fagfeller

Generell kompetanse

 • har innsikt i politiske, kulturelle og etiske problemstillinger knyttet til studiet av religion både historisk og i dag
 • kan formidle informasjon, problemstillinger og egne analyser muntlig og skriftlig med bakgrunn i religionsvitenskapelige ferdigheter
 • kan bidra med religionsvitenskapelig innsikt i planlegging og gjennomføring av oppgaver og prosjekter og arbeide alene og i gruppe i kortere eller lengre tidsperioder
 • kan forholde seg til både dagsaktuelle problemstillinger og historisk materiale fra en religionsvitenskapelig synsvinkel
 • kjenner krav om akademisk redelighet, sitat- og kildehenvisninger
Publisert 15. mai 2018 10:10 - Sist endret 12. des. 2018 11:18