Oppbygging og gjennomføring

Studieløpet består av til sammen 180 studiepoeng:

  • Fordypning i religionsvitenskap, 80 studiepoeng
  • Støttefag, 40 studiepoeng (40-gruppe)
  • Frie emner, 40 studiepoeng
  • Exphil og Exfac, 20 studiepoeng

Anbefalt studieløp

Tabellen nedenfor er en anbefalt struktur for studieløpet.

6. semester Emne fra støttefag REL3xxx REL3090 – Bacheloroppgave i religionsvitenskap
5. semester Emne fra støttefag Fritt emne REL2001 – Religionsvitenskap i praksis. Teori og metode
4. semester Utenlandsopphold Utenlandsopphold Utenlandsopphold
3. semester Emne fra støttefag Emne fra støttefag REL2xxx
2. semester EXFAC03-HUM – Examen facultatum - Humanistiske grunnlagsproblemer REL1001 – Religionsvitenskapelig teori REL2xxx
1. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum REL1003 – Verdensreligioner i moderne samfunn REL1003 – Verdensreligioner i moderne samfunn
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fordypningsfag (80-gruppe)

Fagfordypningen på 80 studiepoeng bygger du opp med emner i religionsvitenskap. Fordypningen består av noen obligatoriske emner og noen valgfrie emner, som du kan lese mer om i oversikten under:

Støttefag (40-gruppe)

Støttefaget er en emnegruppe på 40 studiepoeng som skal sikre faglig bredde i bachelorgraden. Følgende 40-grupper anbefales for studenter på religionsvitenskap:

Språkfag

Humanistiske fag

Samfunnsfag

Merk at du må forholde deg til de obligatoriske og valgfrie emnene som er fastsatt for den aktuelle støttegruppen. Du kan også søke om å ta andre støttegrupper ved UiO. 

Frie emner

Du kan velge emner på inntil 40 frie studiepoeng blant alle bacheloremner ved UiO, men merk at noen emner har forkunnskapskrav. Vi anbefaler at du velger en av følgende muligheter:

Exphil og exfac

Ex.phil. og ex.fac. er obligatoriske emner i graden. Ex.phil. tilbys både på norsk og engelsk. Den norske varianten EXPHIL03 - Examen philosophicum kan erstattes av den engelske varianten, EXPHIL03E, for de som ønsker øvelse i å studere og skrive på engelsk eller som ikke er fortrolige med å skrive norsk.  Vi anbefaler ex.fac.-varianten EXFAC03-HUM – Examen facultatum - Humanistiske grunnlagsproblemer, men andre ex.fac.-varianter kan erstatte denne. Du kan bare ha én ex.fac.-variant i bachelorgraden, så dersom du har ex.fac. fra før, kan du søke om å få den innpasset i graden.

 

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i religionsvitenskap

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 15. mai 2018 10:10 - Sist endret 18. nov. 2019 13:38