Hvorfor velge dette programmet?

Lurer du på hvordan samfunn, politikk og miljø påvirkes av religiøse forestillinger? Hvordan former buddhisme og kristendom kultur og privatliv? Hvordan har islam og antikkens religioner preget historien? Hva sier hinduisme og new age om kjønn og autoritet? Da kan bachelorprogrammet i religionsvitenskap være noe for deg. 

Innhold i studiet

Bachelorprogrammet i religionsvitenskap gir inngående kunnskap om de store religiøse tradisjonene, deres egenart, fellestrekk og hvordan disse fungerer i samspill med ulike deler av samfunnet.

Religion har alltid vært en sentral drivkraft, full av motsetninger. Religionsvitenskap gir systematiske og sammenlignende perspektiver på religion på tvers av historiske epoker og geografiske områder. Du lærer å analysere religiøse forestillinger, symboler, tradisjoner, tekster og ritualer innenfor og på tvers av de enkelte religionene.

På religionsvitenskap studerer du religion med en analytisk og ikke-teologisk innfallsvinkel, der vi studerer religion som et menneskeskapt og kulturelt fenomen på lokale, nasjonale, internasjonale og globale nivå. Her lærer du om hvordan religion påvirker menneskenes forhold til livet, døden, tid og rom, politikk, familie, media, natur, mat, klær, kjønn og sex. Og hvordan selv de mest sekulære deler av samfunnet preges av religiøse forestillinger, myter og moral.

Studiemiljø

Fagutvalget for religionsvitenskap bidrar til et godt studiemiljø, både faglig og sosialt. Fagutvalget arrangerer en rekke ulike aktiviteter som filmvisninger, quiz og foredrag for studentene på programmet. 

Jobb og videre studier

Med fordypning i religionsvitenskap, kan du søke opptak til masterstudiet i blant annet Religionsvitenskap

Med en bachelor i religionsvitenskap kvalifiserer du til jobber innenfor eksempelvis media, bistand, utenrikstjeneste, reiseliv og integrering. Man kan jobbe med saksbehandling, politikk og rådgivning innenfor museer, forlag og kultur- og organisasjonsliv. Studiet gir også undervisningskompetanse i ungdomsskolen, videregående og andre utdanningsinstitusjoner. Les mer på nettsiden jobb og videre studier

 

Publisert 15. mai 2018 10:10 - Sist endret 6. nov. 2019 10:53