Rettssosiologi (master - to år)

Masterstudiet i rettssosiologi passer for deg som er interessert i sosiologisk kunnskap om rettslige normer, institusjoner og profesjoner, og hvordan disse skapes i samspill med politiske, kulturelle og økonomiske forhold.   

Hva kan du jobbe med?

  • mbarwin1 Førstekonsulent i NOKUT 2. feb. 2016 14:25

    Mari Barwin jobber som førstekonsulent i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Hun studerte kriminologi og rettsvitenskap før hun ble tipset om masterprogrammet i rettssosiologi. På rettssosiologi-studiet fikk hun kombinert sin juridiske og samfunnsvitenskapelige interesse.

  • ebba Namsfullmektig ved Namsfogden i Oslo 2. feb. 2016 14:22

    Ebba Rysst Heilmann er namsfullmektig ved Namsfogden i Oslo og arbeider med saksbehandling innen sikring av pengekrav.

Fakta om programmet
Studiepoeng:120
Studiet varer:2 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?