Rettssosiologi (master - to år)

Masterstudiet i rettssosiologi passer for deg som er interessert i sosiologisk kunnskap om rettslige normer, institusjoner og profesjoner, og hvordan disse skapes i samspill med politiske, kulturelle og økonomiske forhold.   

Hva kan du jobbe med?

 • Portrett av Kristin
  - Ingen hadde jobbet med dette før 23. feb. 2022 12:51

  Kristin jobber i NAV med saksbehandling i en koronaenhet som ble opprettet i 2020. Ettersom ingen har arbeidet med slike saker før, byr jobben på masse utfordringer og løsninger som må lages underveis.

 • mbarwin1
  Førstekonsulent i NOKUT 2. feb. 2016 14:25

  Mari Barwin jobber som førstekonsulent i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Hun studerte kriminologi og rettsvitenskap før hun ble tipset om masterprogrammet i rettssosiologi. På rettssosiologi-studiet fikk hun kombinert sin juridiske og samfunnsvitenskapelige interesse.

 • ebba
  Namsfullmektig ved Namsfogden i Oslo 2. feb. 2016 14:22

  Ebba Rysst Heilmann er namsfullmektig ved Namsfogden i Oslo og arbeider med saksbehandling innen sikring av pengekrav.