Hva kan du jobbe med?

Portrett av Kristin

Kristin jobber i NAV med saksbehandling i en koronaenhet som ble opprettet i 2020. Ettersom ingen har arbeidet med slike saker før, byr jobben på masse utfordringer og løsninger som må lages underveis.

Mari Barwin jobber som førstekonsulent i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Hun studerte kriminologi og rettsvitenskap før hun ble tipset om masterprogrammet i rettssosiologi. På rettssosiologi-studiet fikk hun kombinert sin juridiske og samfunnsvitenskapelige interesse.