Hva kan du jobbe med?

Mari Barwin jobber som førstekonsulent i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Hun studerte kriminologi og rettsvitenskap før hun ble tipset om masterprogrammet i rettssosiologi. På rettssosiologi-studiet fikk hun kombinert sin juridiske og samfunnsvitenskapelige interesse.