Hva kan du jobbe med?

Mari Barwin jobber som førstekonsulent i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Hun studerte kriminologi og rettsvitenskap før hun ble tipset om masterprogrammet i rettssosiologi. På rettssosiologi-studiet fikk hun kombinert sin juridiske og samfunnsvitenskapelige interesse.  

Ebba Rysst Heilmann er namsfullmektig ved Namsfogden i Oslo og arbeider med saksbehandling innen sikring av pengekrav.

Monika Svendsen har tatt en mastergrad i rettssosiologi. Hun jobber nå som rådgiver i Konfliktrådet, og stortives.

-En klar styrke ved faget rettssosiologi er muligheten til å trekke inn perspektiver fra ulike fag, sier Finn Fjordholm.