Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

  • din søknadsfrist
  • se opptakskravene
  • vite hvilke dokumenter du må sende inn
  • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Krav til faglig fordypning (bare synlig for UiO-tilsatte)

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Faglig fordypning og karakterkrav

Du må ha en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et vektet karaktersnitt på minst C i norsk karakterskala.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet. Les mer under overskriften "Rangering av søkere".

Søkere kvalifiserer med en faglig fordypning på minst 80 sp i jus, kriminologi, kjønn, feminisme og likestilling, sosiologi, sosialantroplogi eller statsvitenskap.

Anbefalt forkunnskapskrav

For å bli tatt opp til masterprogrammet i rettssosiologi vil det være en fordel at studentene har gjennomført emnet RSOS1801 - Innføring i rettssosiologi, valgfag/spesialfag i rettssosiologi eller lignende.