Søknadsfrist og opptak

Det er opptak en gang i året. Søknadsfristen er

  • 15. april

Noen søkere kan få tidlig svar på søknaden. Fristen for å søke om dette er 1. mars

Gå til Søknadsweb

Søknadsprosess og frister

Studieplasser

8

Opptakskrav

Opptak til masterstudier krever følgende:

  • generell studiekompetanse
  • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
  • en faglig fordypning fastsatt av programmet
  • et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for tallkarakterer

Krav til faglig fordypning

Søkere kan bli tatt opp til masterprogrammet i rettssosiologi med en av følgende faglige fordypning:

  • Bachelorgrad med fordypning i jus, kriminologi, kjønn, feminisme og likestilling, sosiologi, sosialantroplogi eller statsvitenskap.
  • Cand.mag grad med mellomfag i kriminologi, sosiologi, sosialantropologi eller statsvitenskap.
  • For studenter med fullført embetseksamen av lavere eller høyere grad fra utenlandsk universitet vil det bli foretatt individuell vurdering etter søknad , dette gjelder også søknader om opptak for studenter med fordypning i et annet tilsvarende fagområde. Søkere som ønsker slik vurdering må sende inn fagbeskrivelse, pensumlister, karakterutskrift med studiepoeng for de aktuelle fag og fordypningsoppgave fra det fagområdet som vedkommende har fordypning fra.

Anbefalt forkunnskapskrav

For å bli tatt opp til masterprogrammet i rettssosiologi vil det være en fordel at studentene har gjennomført emnet RSOS1801 - Innføring i rettssosiologi, valgfag/spesialfag i rettssosiologi eller lignende.

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

Rangering av søkere

Det er vanligvis konkurranse om plassene til dette programmet. Søkere rangeres etter karaktergjennomsnittet i den faglige fordypningen.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet.

Har du allerede oppnådd graden master ved UiO vil du normalt ikke få opptak til et masterprogram eller studieretning innen det samme fagområdet på nytt.

Rangeringsprinsipper ved opptak finner du i Forskrift om 1-2 årige masterprogrammer ved Universitetet i Oslo

  • Søkerne rangeres etter karaktersnittet fra emnegruppa 80-studiepoeng eller hele mellomfaget i det aktuelle faget.
  • Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, må rangeres i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering av det faglige grunnlaget. For å få tilbud om opptak kreves det likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak etter rangering på grunnlag av poengberegning. Søkere som har karakteren bestått både på grunnfag og mellomfag, sender inn mellomfagsoppgaven. Mellomfagsoppgaven blir vurdert av opptakskomiteen og være en sentral del av den individuelle behandlingen.