Søknadsfrist og opptak

Det er opptak en gang i året. Søknadsfristen er

  • 15. april

Noen søkere kan få tidlig svar på søknaden. Fristen for å søke om dette er 1. mars

Gå til Søknadsweb

Søknadsprosess og frister

Studieplasser

8

Opptakskrav

Opptak til masterstudier krever følgende:

  • generell studiekompetanse
  • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
  • en faglig fordypning fastsatt av programmet
  • et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for tallkarakterer

Krav til faglig fordypning

Fordypning på minst 80 sp i jus, kriminologi, kjønn, feminisme og likestilling, sosiologi, sosialantroplogi eller statsvitenskap.

Anbefalt forkunnskapskrav

For å bli tatt opp til masterprogrammet i rettssosiologi vil det være en fordel at studentene har gjennomført emnet RSOS1801 - Innføring i rettssosiologi, valgfag/spesialfag i rettssosiologi eller lignende.

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

Rangering av søkere

Det er vanligvis konkurranse om plassene til dette programmet. Søkere rangeres etter karaktergjennomsnittet i den faglige fordypningen.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet.

Har du allerede oppnådd graden master ved UiO vil du normalt ikke få opptak til et masterprogram eller studieretning innen det samme fagområdet på nytt.

Søkere med mellomfag som har karakteren bestått både på grunnfag og mellomfag, må laste opp mellomfagsoppgaven. Det vil bli foretatt en individuell skjønnsmessig vurdering av disse søkerne.