Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

Forelesninger og seminarer. Det første semesteret følger du undervisning i teori og metode-/prosjektemner. Disse skal gi kompetanse i prosjektarbeid generelt, og samtidig være en forberedelse til masteroppgaven.

Masteroppgaven skal skrives om et valgfritt tema innenfor faget, og er et selvstendig utrednings- eller forskningsarbeid. Gjennom oppgaven skal en lære å strukturere et stoff skriftlig, og å skrive god sakprosa.

Obligatorisk undervisning

På enkelte emner er deltakelse i undervisningen obligatorisk for å ta eksamen. Se den enkelte emneside.

Alle forelesninger er åpne. All undervisning utenom forelesninger er åpen bare for studenter som har opptak og undervisningsrett til studieprogrammet eller emnet undervisningen gjelder og som har søkt og fått tildelt plass på kurset. Studentene er selv ansvarlig for å skaffe seg kjennskap til og å overholde søknadsfrister for de ulike undervisningstilbudene. Frister kunngjøres på emnesidene. Det kan ikke påregnes ny undervisningsrett til lukket undervisning som studenten har deltatt på.

Det er obligatorisk med veiledning til masteroppgaven. Det er kun studenter med opptak til masterprogrammet som får utdelt veileder og som kan levere masteroppgave.

Undervisningssted

Universitetet i Oslo

Eksamens- og vurderingsformer

Vi legger vekt på vurderingsformer som fremmer muntlig og skriftlig framstillingsevne. Eksamensform for samtlige emner i kriminologi og rettssosiologi fremgår av emnebeskrivelsen for det enkelte emne.

Eksamensspråk

I emnene som inngår i studieprogrammet gis eksamensoppgavene på norsk, og eksamensbesvarelsen skal som hovedregel være på norsk, eventuelt på svensk eller dansk. Emnebeskrivelsene gir mer informasjon om målform/språk i eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser.

Karaktersystem

I studieprogrammet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. § 6.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 7. apr. 2017 13:39