Samfunnsgeografi (bachelor)

Samfunnsgeografi er studiet for deg som ønsker å forstå det store bildet, fra lokale forhold til globale sammenhenger. Byplanlegging og bærekraft, miljø- og klimautfordringer og politiske og økonomiske prosesser er blant våre viktigste temaer – i Norge og i verden. Bli med og engasjer deg i utfordringene samfunnet står overfor.

 

 

Hva kan du jobbe med?

Fakta om programmet
Studiepoeng: 180
Studiet varer: 3 år

Dette studieprogrammet er særlig relevant for følgende av FNs bærekraftmål: