Studieliv og studentpolitikk

Her finner du informasjon og lenker til informasjon om studieliv og studiepolitikk aktuelt for samfunnsgeografi.

Programutvalget på samfunnsgeografi

Studentene har et eget programutvalg. Programutvalget ved samfunnsgeografi er en forening basert på frivillig engasjement, og det sittende styret består i dag av 12 studenter fra både bachelor og master.

Foreningens formål er å fremme det faglige - og fagligsosiale miljøet for samfunnsgeografistudenter.

Dette gjør de ved å arrangere debatter, seminarer og sosiale samlinger - i en romlig kontekst. Programutvalget representerer også samfunnsgeografistudenter i styret ved ISS, i programrådet for samfunnsgeografi og i Samfunnsvitenskapelig Studentutvalg (SVSU).

Kontakt programtuvalget

Hvis du vil ta kontakt med dem kan du sende en e-post til programutvalget@sgeo.uio.no eller besøke facebooksiden.

Mer om livet rundt studiene

Les mer om studentliv på SV

 

Publisert 6. juni 2012 14:16 - Sist endret 20. mai 2015 10:35