Studieliv og studentpolitikk

Her finner du informasjon og lenker til informasjon om studieliv og studiepolitikk aktuelt for samfunnsgeografi.

Programutvalget på samfunnsgeografi

Studentene har et eget programutvalg. Programutvalget ved samfunnsgeografi er en forening basert på frivillig engasjement, og det sittende styret består i dag av studenter fra både bachelor og master (mer informasjon finnes nedenfor).

Foreningens formål er å fremme det faglige - og fagsosiale miljøet for samfunnsgeografistudenter. Dette gjør de ved å arrangere debatter, seminarer og sosiale samlinger - i en romlig kontekst. 

Programutvalget representerer også samfunnsgeografistudenter i styret ved ISS, i programrådet for samfunnsgeografi og i Samfunnsvitenskapelig Studentutvalg (SVSU).

Medlemmene i Programutvalget (2021/22)

Leder: Simon Glad Frigessi

Nestleder: Erlend Hovdhaugen

Økonomiansvarlig: Maria Krogshus Holmås

SVSU-representant: Erlend Hovdhaugen. (vara Rasmus Natvig)

Terra-leder og ansvarlig for Frokost/Fagseminar : 

 Eira Witsø (Erlend Hovdhaugen)

Sekretær/informasjonsansvarlig: Simon Glad Frigessi

Arrangementsansvarlig: Ane Lundgård

Studentrådsrepresentant:

Programrådet: Åsmund Skrudland Kjeldsen og Marte Bjerke

Instituttstyret: Solrun Nyborg

Medlem: Eira Riiser Moe

Kontakt programutvalget

Hvis du vil ta kontakt med dem kan du sende en e-post til programutvalget@sgeo.uio.no eller besøke facebooksiden.

Du finner oss også på vårt kontor - rom 210 i 2.etasje på Eilert Sundts Hus - du er velkommen!

Postadresse: 

Postboks 1084 

Blindern 

0317 Oslo 

Besøksadresse:

Eilert Sundts hus

4.etasje (kart)

Moltke Moes vei 31

0851 Oslo

Mer om livet rundt studiene

Les mer om studentliv på SV

 

Publisert 6. juni 2012 14:16 - Sist endret 10. mars 2022 09:16