Endringer i masterprogrammet i samfunnsøkonomisk analyse

Masterprogrammet i samfunnsøkonomisk analyse endres. Dette medfører endringer i anbefalt studieløp for studenter som begynte på masterprogrammet høsten 2017.

Hvem får endret studieløpet?

Endringen gjelder alle studenter som begynte på masterprogrammet i samfunnsøkonomisk analyse høsten 2017 og senere kull. 

Hva er endringen?

Hva betyr endringen for deg?

Kull 2017

a) For deg som har fulgt anbefalt studieløp

Hvis du har fulgt det anbefalte studieløpet høsten 2017 (SVEXFAC03, ECON1210, ECON1310) og våren 2018 (ECON2130, ECON1100, ECON2220), medfører endringen at du skal ta følgende emner høsten 2018:

Se ditt anbefalte studieløp på nettsiden.

Din utdanningsplan er oppdatert med disse endringene i Studentweb.

b) For deg som allerede har ECON2200

Studenter som har ECON2200 fra tidligere trenger ikke å ta ECON1100 og ECON2220. ECON2200 overlapper fullstendig med ECON1100 og ECON2220.

c) For deg som allerede har både ECON2915 og ECON3610

Hvis du allerede har ECON2915 og ECON3610, inngår disse emnene som det nye emnet ECON2610 og et valgfritt ECON-emne på 2000-3000-nivå. 

Din utdanningsplan er oppdatert med disse endringene i Studentweb.

d) For deg som har ECON2915, men mangler ECON3610

Hvis du har ECON2915 men mangler ECON3610, skal du ikke ta ECON2610 høsten 2018, fordi ECON2915 overlapper 5 studiepoeng med ECON2610.

ECON2915 erstatter ECON2610 i din utdanningsplan.

Vi anbefaler at du tar ECON3610 som valgfritt ECON-emne høsten 2018. 

Dersom du ikke tar ECON3610 høsten 2018, tar du et annet valgfritt emne i samfunnsøkonomi (ikke ECON2610), slik som det står i anbefalt studieløp

e) For deg som har ECON3610, men mangler ECON2915

Hvis du har ECON3610, men mangler ECON2915, skal du ikke ta ECON2610 høsten 2018 fordi ECON3610 overlapper 5 studiepoeng med ECON2610.

ECON3610 erstatter ECON2610 i din utdanningsplan.

Du skal ta et valgfritt emne i samfunnsøkonomi (ikke ECON2610), slik som det står i anbefalt studieløp

f) For deg som allerede har ECON3200/ECON4200

Studenter som har ECON3200/4200 fra tidligere trenger ikke å ta ECON3220/4220. Det er fullstendig overlapp mellom ECON3200/4200 og ECON3220/4220.

Kull 2014-16

a) For deg som har fulgt anbefalt studieløp

Hvis du har fulgt det anbefalte studieløpet, vil ikke endringen medføre endringer i ditt anbefalte studieløp.

b) For deg som ikke har ECON2200

Hvis du ikke får avlagt ECON2200 må du ta ECON1100 og ECON2220. Det er fullstendig overlapp mellom ECON2200 og ECON1100 og ECON2220.

d) For deg som har ECON2915, men mangler ECON3610

Hvis du har ECON2915, men mangler ECON3610, anbefaler vi at du tar ECON3610 høsten 2018.

Du skal ikke ta ECON2610, da dette overlapper 5 studiepoeng med ECON2915.

Dersom du ikke kan ta ECON3610 høsten 2018, kan du alternativt ta et valgfritt emne i samfunnsøkonomi på 1000-3000-nivå (ikke ECON2610).

Ta kontakt med SV-info, hvis dette gjelder deg.

e) For deg som har ECON3610, men mangler ECON2915

Hvis du har ECON3610, men mangler ECON2915, skal du ta et valgfritt emne i samfunnsøkonomi på 1000-3000-nivå i stedet (ikke ECON2610).

Ta kontakt med SV-info, hvis dette gjelder deg.

f) For deg som verken har ECON2915 eller ECON3610

Hvis du verken har bestått ECON2915 eller ECON3610 før disse legges ned, må du avlegge ECON2610 og ett valgfritt ECON-emne på 1000-3000-nivå.

Ta kontakt med SV-info, hvis dette gjelder deg.

e) For deg som ikke har ECON3200/ECON4200

Hvis du ikke har ECON3200/4200, må du ta ECON3220/4220 i stedet. Det er fullstendig overlapp mellom ECON3200/4200 og ECON3220/4220.

Ta kontakt med SV-info hvis du har noen spørsmål.

Publisert 26. feb. 2020 14:51 - Sist endret 26. feb. 2020 14:51