Restriksjoner på å ta eksamen i emner ved Økonomisk institutt

Flere emner ved Økonomisk institutt har restriksjoner som gjør at det ikke er mulig å ta emner på lavere nivå hvis man tidligere har bestått utvalgte emner på 2000, 3000 og 4000-nivå. Det er heller ikke mulig å forbedre karakter i emnene på lavere nivå hvor det er finnes restriksjoner.

Se listene under for en oversikt over hvilke restriksjoner som gjelder for de ulike emnene. Vi gjør oppmerksom på at endringer kan forekomme, og at oversikten oppdateres deretter.

Fra og med våren 2019 vil nye restriksjoner på gjentak av eksamen tre i kraft. 

De nye restriksjonene (sist redigert 04.12.2017)

 

Restriksjoner på bacheloremner

Du kan ikke ta følgende emner: Hvis du har bestått ett av disse emnene:
ECON1210 – Mikroøkonomi 1
ECON1220 – Velferd og økonomisk politikk
ECON1310 – Makroøkonomi 1
ECON1410 – Internasjonal økonomi
ECON1500 – Innføring i samfunnsøkonomi for realister
ECON1810 – Organisasjon, strategi og ledelse (nedlagt)
ECON1910 – Poverty and Distribution in Developing Countries
ECON1930 – Utvikling og mikroøkonomi (nedlagt)
ECON2130 – Statistikk 1
ECON2200 – Matematikk 1/Mikro 1 (MM1)
ECON2310 – Makroøkonomi 2
ECON2915 – Economic Growth
ECON3010 – Anvendt økonomisk analyse
  • Et emne med 4000- eller 5000-kode (gjelder ikke ECON4310, og heller ikke emner med både 3000-og 4000-kode)
ECON3730 – Lønnsfastsettelse og arbeidsmarked (nedlagt)

Restriksjoner på heisemner

(emner med både 3000- og 4000-kode)

Du kan ikke ta følgende emner: Hvis du har bestått ett av disse emnene
ECON3150 – Introductory Econometrics/ECON4150 – Introductory Econometrics
ECON3200 – Microeconomics and Game Theory/ECON4200 – Microeconomics and Game Theory

Restriksjoner på masteremner

Du kan ikke ta følgende emner: Hvis du har bestått ett av disse emnene
ECON4135 – Applied statistics and econometrics (nedlagt)
ECON4310 – Macroeconomic Theory

*Kan avlegges i samme semester, og eksamen vil ikke bli lagt på samme tidspunkt.

 

 

Publisert 1. apr. 2016 14:48 - Sist endret 20. apr. 2018 10:36