Oppbygging og gjennomføring

Denne siden viser oppbygging og gjennomføring for studenter som ble tatt opp på programmet høsten 2014, høsten 2015 eller høsten 2016.

Anbefalt studieløp

10. semester ECON4091 – Master's Thesis and Oral Exam
9. semester Emne i studieretning Emne i studieretning Emne i studieretning
8. semester ECON4325 – Monetary Policy eller ECON4330 – International Macroeconomics Valgfritt 4000-emne i samfunnsøkonomi Valgfritt 4000-emne i samfunnsøkonomi
7. semester ECON4160 – Econometrics - Modeling and Systems Estimation Valgfritt 4000-emne i samfunnsøkonomi Valgfritt 4000-emne i samfunnsøkonomi
6. semester Fritt emne ECON4240 – Equilibrium, Welfare and Information EXPHIL03 – Examen philosophicum
5. semester ECON4200 – Microeconomics and Game Theory (nedlagt) ECON4310 – Macroeconomic Theory Valgfritt 2000-4000 emne i samfunnsøkonomi
4. semester ECON3150 – Introductory Econometrics ECON4120 – Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra ECON3010 – Anvendt økonomisk analyse
3. semester ECON2310 – Makroøkonomi 2 ECON3610 – Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk (nedlagt) ECON2915 – Economic Growth (nedlagt)
2. semester ECON2130 – Statistikk 1 ECON2200 – Matematikk 1/Mikro 1 (MM1) (nedlagt)
1. semester SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant ECON1210 – Mikroøkonomi 1 ECON1310 – Makroøkonomi 1
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Programmets oppbygging (300 studiepoeng)

Obligatoriske emner (210 studiepoeng)

Valgfrie emner i samfunnsøkonomi (50 studiepoeng)

Frie emner (10 studiepoeng)

I programmet inngår det ett fritt emne, som du kan velge helt fritt blant emner på UiO så lenge det ikke er faglig overlappende med de andre emnene som inngår i programmet. Se oversikt over emner ved Universitetet i Oslo.

Velg en av to studieretninger 

I ditt 9. semester må du velge en av to studieretninger: Generell økonomi eller Avansert metode.

1. Generell økonomi (30 studiepoeng)

Studieretningen Generell økonomi passer for deg som ønsker stor valgfrihet innenfor en solid utdanning i samfunnsøkonomi, som kombinerer bredde og spisskompetanse. I studieretningen Generell økonomi kan du velge:

2. Avansert metode (30 studiepoeng)

Studieretningen Avansert metode er skreddersydd for deg som ønsker å fortsette med doktorgradsstudier i samfunnsøkonomi. Du velger to av tre 15-studiepoengsemner:

Les mer om forskerudanningen, ph.d.

Masteroppgave og muntlig eksamen

Masteroppgaven er plassert i det 10. og avsluttende semesteret, men arbeidet starter året før. I begynnelsen av 8. semester må du bestemme deg for hva slags tema du ønsker å skrive om, og du må søke om å få tildelt veileder. I samarbeid med veilederen din utarbeider du en prosjektplan som du må levere i midten av 9. semester. Hele 10. semester er satt av til at du skal skrive ferdig masteroppgaven. 

Informasjon om veiledning, prosjektplan, arbeid med masteroppgaven, muntlig eksamen og mer

Du har selv ansvar for å legge opp eget studieløp

Vi råder studenter til å følge det anbefalte studieløpet. Dersom du følger planen, er du garantert at eksamener i obligatoriske emner ikke kolliderer. Hvis du velger å legge opp planen på en alternativ måte, må du selv passe på å sjekke forkunnskapskrav og undervisnings- og eksamenstidspunkt for emnene du velger. Ønsker du å gjøre gjentak av eksamen i et emne, er du ikke garantert at eksamenstidspunkt ikke kolliderer med andre emner du skal ta.

Godkjenning av utdanning fra andre læresteder

Her finner du informasjon om hvordan du skal gå fram dersom du har utdanning fra et annet studiested, fra før du begynte på dette studieprogrammet.

Adgang til eksterne emner ved andre læresteder

Eksterne samfunnsøkonomiemner

Du kan avlegge samfunnsøkonomiemner ved andre læresteder mens du går på det femårige masterprogrammet i Samfunnsøkonomisk analyse. Merk deg at minst 60 studiepoeng må være avlagt ved UiO, samt at masteroppgaven ikke kan avlegges eller være avlagt ved et annet lærested for å få utstedt vitnemål ved UiO. 

Eksterne emner i et annet fagfelt

Du kan også avlegge emner i et fagfelt som er relevant for samfunnsøkonomi ved et annet lærested enn UiO. 

Vilkår

 • Studenter som har valgt studieretningen Generell økonomi, kan erstatte inntil 40 studiepoeng med eksterne emner.
 • Studenter som har valgt studieretningen Avansert metode kan erstatte inntil 20 studiepoeng med eksterne emner.
 • Inntil 10 studiepoeng kan være på 2000-3000 nivå. 
 • De resterende emnene må være på 4000-nivå.

Relevante fagfelt

 • Matematikk
 • Statistikk
 • Informatikk
 • Økonomisk historie
 • Helseøkonomi
 • Bedriftsøkonomi (gjelder da kun fag som investeringsanalyse, budsjettering, regnskap og finansiering, og ikke markedsføring, ledelse, organisasjon og psykologi). 

Merk at ikke alle emner fra disse fagfeltene blir godkjent, men at de må være emner som kunne vært en del av emneportføljen til samfunnsøkonomi. 

Adgang til eksterne UiO-emner

Hvis et emne som undervises på et annet fagfelt på UiO er relevant for samfunnsøkonomi, og kunne vært i emneporteføljen til samfunnsøkonomi, kan studenter søke om å erstatte emner i kategorien «valgfrie 4000-emner i samfunnsøkonomi». 

Vilkår

 • Studenter som har valgt studieretningen Generell økonomi, kan erstatte inntil 40 studiepoeng med eksterne UiO emner.
 • Studenter som har valgt studieretningen Avansert metode kan erstatte inntil 20 studiepoeng med eksterne UiO emner.
 • Inntil 10 studiepoeng kan være på 2000-3000 nivå
 • De resterende emnene må være på 4000-nivå.

Relevante fagfelt på UiO

Merk at ikke alle emner fra disse fagfeltene blir godkjent, men at de må være emner som kunne vært en del av emneportføljen til samfunnsøkonomi. 

Hvordan søker du

Hvis du ønsker å ta et emne fra et annet lærested:

 • Kontakt eksternt lærested/institutt og undersøk om du kan få opptak til emnet.
 • Send en e-post til post@econ.uio.no med informasjon om emnet du ønsker å avlegge på det eksterne lærestedet/instituttet (emnebeskrivelse, læringsmål og pensumliste).

Hvis du har avlagt et emne fra et annet lærested: 

Utveksling

Ønsker du å studere et semester i utlandet, anbefaler vi at du reiser ut i ditt 8. semester. Dersom du ønsker å studere et helt år i utlandet, anbefaler vi at du legger det til 7. og 8. semester. Les mer om studieopphold i utlandet.

Muligheter for bachelorgrad etter tre år

Dette studieprogrammet er i utgangspunktet et 5-årig studieløp som leder fram til en mastergrad. Dersom du av ulike grunner ikke ønsker eller kan fullføre hele studiet, er det mulig å få utskrevet en bachelorgrad etter å ha fullført tre år av studiene.

Merk deg at studieretten din på programmet blir avsluttet hvis du velger denne løsningen. 

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i samfunnsøkonomisk analyse / Master of Economic Theory and Econometrics

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 4. apr. 2018 11:10 - Sist endret 26. feb. 2020 14:52