Hvorfor velge dette programmet?

Dette er programmet for deg som er samfunnsengasjert, matematisk anlagt og gjerne vil forstå utviklingen av norske boligpriser, den pågående Euro-krisen og samtidig være med på å påvirke forvaltning av oljeformuen.

Verdiskaping skjer med utgangspunkt i ressurser som finnes i begrensede mengder som for eksempel naturressurser, kapital eller arbeidskraft. Hvordan disse ressursene bør og skal brukes er fokuset innen samfunnsøkonomien.

Samfunnsøkonomi deles gjerne inn i mikroøkonomi og makroøkonomi. Mikroøkonomi fokuserer på enkelte økonomiske enheter, herunder individer, husholdninger og/eller den enkelte bedrift. Makroøkonomi studerer samspillet mellom disse enhetene og forsøker dermed å gi et helhetlig bilde av samfunnet. På denne måten kan en samfunnsøkonom analysere både de store, globale problemstillingene og de mindre, lokale spørsmålene. Du kan blant annet studere internasjonal økonomi, demografi, økonomisk politikk, adferdsøkonomi, miljøøkonomi og utviklingsøkonomi.

Dette er programmet for deg som ønsker et utfordrende studium og har solid bakgrunn i matematikk. Studieprogrammet består nesten utelukkende av samfunnsøkonomi og gir deg valgfrihet innenfor de ulike samfunnsøkonomiske fagretningene. Matematikk, statistikk og økonometri står sentralt i studieprogrammet og brukes til å lage modeller for hvordan økonomien fungerer. En kombinasjon av bredde og spisskompetanse gjør våre studenter attraktive i arbeidsmarkedet.

Studiemiljø

Studieprogrammet er kjent for et godt og aktivt studiemiljø med blant annet eget tidsskrift, næringslivskontakter og festforening. Hver høst arrangeres det en hyttetur til Nordmarka for nye studenter og vår egen fadderordning er til for å hjelpe deg å finne deg til rette i studentmiljøet.

Studier i utlandet

Vi har utvekslingsavtaler med mange gode universiteter i Europa. Hva med ett semester i Berlin, Paris, Barcelona eller Essex? Vil du dra lengre har UiO en mengde avtaler å velge mellom i Amerika, Afrika, Asia eller Oseania. Det 8. semesteret i studieprogrammet er satt av til utveksling. Utveksling gir internasjonal erfaring som kan gi deg et fortrinn når du skal ut i arbeidslivet. Hvert år reiser flere studenter fra samfunnsøkonomi på utveksling til læresteder verden over og kommer hjem med både faglig og kulturelt påfyll.

Videre studier og jobb

Studieretningen ”avansert metode” kvalifiserer deg til å gå videre til et doktorgradsstudium i samfunnsøkonomi. Mange samfunnsøkonomer jobber med analyse og utredningsoppgaver innen offentlig forvaltning og i privat sektor. Flere har sin arbeidsplass i nærings- og finansinstitusjoner, så vel som i konsulentbransjen.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 9. juni 2016 12:59