Hvorfor velge dette programmet?

Dette er programmet for deg som er samfunnsengasjert, matematisk anlagt og gjerne vil forstå utviklingen av norske boligpriser, og hvilke tiltak vi kan bruke i miljøpolitikken, eller være med på å påvirke forvaltning av oljeformuen.

Samfunnsøkonomi som fag studerer de beslutninger og valg som økonomiske aktører - individer, bedrifter, staten og andre - tar. Samfunnsøkonomier forsøker å forklare hvorfor aktørene gjør som de gjør og hvilke følger det får. 

Samfunnsøkonomi deles gjerne inn i mikroøkonomi og makroøkonomi. Mikroøkonomi fokuserer på atferden til de enkelte økonomiske aktørene, og hvordan det enkelte markedet fungerer. Makroøkonomi studerer samspillet mellom aktørene og forsøker dermed å gi et helhetlig bilde av hvordan økonomien fungerer. Dermed lærer samfunnsøkonomer både å analysere de store, globale problemstillingene og de mindre, lokale spørsmålene. Du kan blant annet studere internasjonal økonomi, demografi, økonomisk politikk, adferdsøkonomi, miljøøkonomi og utviklingsøkonomi.

Dette er programmet for deg som ønsker et utfordrende studium og har solid bakgrunn i matematikk. Studieprogrammet består nesten utelukkende av samfunnsøkonomi og gir deg valgfrihet innenfor de ulike samfunnsøkonomiske fagretningene. Matematikk, statistikk og økonometri står sentralt i studieprogrammet og brukes til å lage modeller for hvordan økonomien fungerer. En kombinasjon av bredde og spisskompetanse gjør våre studenter attraktive i arbeidsmarkedet.

Programmet leder til en mastergrad i løpet av fem år.

Studiemiljø

Studieprogrammet er kjent for et godt og aktivt studiemiljø med blant annet eget tidsskrift, næringslivskontakter og festforening. Hver høst arrangeres det en hyttetur til Nordmarka for nye studenter og vår egen fadderordning er til for å hjelpe deg å finne deg til rette i studentmiljøet.

Studier i utlandet

Vi har utvekslingsavtaler med mange gode universiteter i Europa. Hva med ett semester i Berlin, Paris, Barcelona eller Essex? Vil du dra lengre har UiO en mengde avtaler å velge mellom i Amerika, Afrika, Asia eller Oseania. Det 4. og 8. semesteret i studieprogrammet er satt av til utveksling. Utveksling gir internasjonal erfaring som kan gi deg et fortrinn når du skal ut i arbeidslivet. Hvert år reiser flere studenter fra samfunnsøkonomi på utveksling til læresteder verden over og kommer hjem med både faglig og kulturelt påfyll.

Jobb og videre studier

Mange samfunnsøkonomer jobber med analyse og utredningsoppgaver innen offentlig forvaltning og i privat sektor. Andre jobber i nærings- og finansinstitusjoner, eller i konsulentbransjen.

Noen går videre til et doktorgradsstudium i samfunnsøkonomi, og studieretningen "avansert metode" er velegnet for disse. 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 26. jan. 2021 11:18