Studieopphold i utlandet

Hvert år reiser flere studenter i samfunnsøkonomi på utveksling til læresteder verden over og kommer hjem med både faglig og kulturelt påfyll.

Bildet kan inneholde: fotografi, landemerke, collage, by, by.

Foto: Unsplash

Hvorfor reise på utveksling

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen du er i gang med. Utveksling vil gi deg en unik opplevelse, et fortrinn, nettverk, innsikt og kompetanse, -personlig og i forhold til arbeidslivet etter studiene. 

Utvikle språkkompetansen din

De fleste utvekslingsavtalene tilbyr engelske emner, men du kan også ta emner i det lokale språket om du har kompetanse i det. Har du hatt fransk, tysk eller spansk fra videregående vil det være mulighet for å studere på disse språkene på utveksling. Hvis du ønsker å kun ta engelske emner, har de fleste utvekslingsavtaler språkkurs som du kan velge å ta i begynnelsen av semesteret. 

Still sterkere på jobbmarkedet

At internasjonal erfaring er en viktig kvalifikasjon som verdsettes av stadig flere arbeidsgivere, kommer tydelig frem fra flere undersøkelser. 

Rapporten "Erasmus impact study" viser at et studieopphold i utlandet har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter. 

 

Når kan du reise i graden

 • Det er lagt til rette for at du kan reise på utveksling opptil to ganger i løpet av studiet. Vi anbefaler at du reiser ut i ditt 4. og/eller 9. semester.Hvis du ønsker å reise på utveksling i ditt 4. semester, må du avlegge ECON3150 – Introductory Econometrics i 6. semester istedenfor et valgfritt 4000-emne i samfunnsøkonomi.
 • Hvis det er stor konkurranse om plassene, vil vi prioritere å sende studenter som reiser ut i anbefalt semester, og videre vurdere kandidater ut fra karaktersnitt.

Hvor kan du reise

Hvor har tidligere studenter utvekslet

Her oppdaterer vi informasjon om avtaler som er aktuelle for studenter på Samfunnsøkonomisk analyse. 

Australia

 • University of Melbourne, Australia er en UiO avtale som utlyser flere gratisplasser hvert semester med et fagtilbud i samfunnsøkonomi på både bachelor og masternivå.
 • University of Sydney, Australia er en UiO avtale som utlyser flere gratisplasser. Det er også mulig å reise på en betalplass dersom man ikke får gratisplass. Universitetet har et godt fagtilbud i samfunnsøkonomi på bachelor- og masternivå.
 • University of Queensland, Australia er en UiO avtale som har 1 gratisplass hvert semester, men flere betalplasser med prisreduksjon. Universitetet har et godt fagtilbud i samfunnsøkonomi på bachelor- og masternivå.
 • University of Western Australia
  Er en UiO-avtale som har både gratis- og betalplasser. Universitetet har et godt fagtilbud i samfunnsøkonomi for bachelor- og masterstudenter. 

Belgia

Frankrike

Italia

Kina

 • Fudan University, Shanghai
  Utvekslingsavtale som tilhører Økonomisk insitutt. Det er kun gratisplasser på avtalen. Du må være på masternivå i graden din for å reise på denne utvekslingsavtalen.

Nederland

Portugal

Spania

Storbritannia

 • University of Essex, Storbritannia
  Utvekslingsavtale som tilhører Økonomisk institutt. Det er kun betalplasser på avtalen. Du kan reise på både bachelor- og masternivå på denne avtalen.

Tsjekkia

 • Charles University, Tsjekkia
  Utvekslingsavtale som tilhører Det samfunnsvitenskapelige fakultet, og ligger i Praha. Avtalen har et godt tilbud i samfunnsøkonomi på engelsk for studenter som reiser på bachelornivå i programmet. 

Tyskland

 • Humboldt-Universität zu Berlin, Tyskland
  Erasmusavtale tilhørende Økonomisk institutt. Det forutsettes at du kan studere på tysk dersom du skal utveksle på avtalen på bachelornivå i graden. På masternivå kan du studere på engelsk. 
 • Ludwig-Maximilians-Universität München, Tyskland
  Erasmusavtale tilhørende Økonomisk institutt. Det forutsettes at du kan studere på tysk dersom du skal utveksle på avtalen på bachelornivå i graden. På masternivå kan du studere på engelsk. 
 • Universität Mannheim, Tyskland
  Erasmusavtale tilhørende SV-fakultetet. Det er også mulig å velge samfunnsøkonomiemner på engelsk. Det er kun mulig å utveksle på bachelornivå på denne avtalen.

USA

 • University of California, San Diego er en UiO avtale som gir blant annet studenter ved Økonomisk institutt prioritet til å få tildelt gratisplass. Det er kun studenter på bachelornivå som kan søke på avtalen.

  Merk deg at du kun kan søke på avtalen 15. februar, og at du må søke på avtalen ett år før du reiser ut. Se detaljer på avtalesiden. 

Emnevalg og godkjenning

Følgende kriterier gjelder for emnevalg i utvekslingssemesteret:

 1. Emnene skal i stor grad inneholde samfunnsøkonomi. Vær oppmerksom på at markedsføring, management, revisjon og regnskapsføring ikke regnes som samfunnsøkonomiske emner.

 2. Emnene må ikke overlappe med andre emner du har tatt eller skal ta som en del av graden.Hvis emnene du velger er faglig overlappende med valgfrie emner som tilbys ved instituttet, vil det bli satt sperrer mot de aktuelle emnene som det er stor overlapp med.

 3. Språkkurs kan godkjennes som fritt emne på bachelornivå. Innføringskurs kan godkjennes, men vi godkjenner kun kurs på nivå B1- C2 fra Frankrike, Tyskland og Spania.Ta kontakt med SV-info for mer informasjon om språkkurs.

 4. Skal du avlegge emner i utlandet som erstatning for et emne du har som obligatorisk i studieprogrammet ditt, må du oppsøke veiledning slik at vi kan bistå deg i emnevalg.

 5. Alle som reiser på utveksling må søke om forhåndsgodkjenning. Dette gir en forutsigbarhet for både deg og oss.

Vær oppmerksom på at noen universiteter har en annen semesterinndeling enn vi har i Norge, og at få læresteder har samme emnestruktur som ved UiO. Det betyr du ofte må ta flere enn tre emner i semesteret for å oppnå det som tilsvarer 30 studiepoeng. Dette er presisert på hver avtaleside. 

Planlegger du å reise ut i mer enn ett semester, må du ta kontakt med studiekonsulent på ditt program slik at vi kan hjelpe deg i valg av avtaler og emner.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 28. nov. 2019 09:26