Studieopphold i utlandet

Hvert år reiser flere studenter i samfunnsøkonomi på utveksling til læresteder verden over og kommer hjem med både faglig og kulturelt påfyll.

Anbefalt studieløp med utenlandsopphold

Vi anbefaler at du reiser på utveksling i ditt 8. semester (vårsemesteret) og at du benytter utvekslingsoppholdet til å avlegge valgfrie emner på 4000-nivå.

Økonomisk institutt har avtaler med flere europeiske læresteder, samt Fudan i Shanghai. Våre avtaler er primært med andre økonomiske institutt. Du kan også søke på UiOs sentrale avtaler med læresteder i USA, Australia, Latin-Amerika, Afrika og Asia, i tillegg til SV-fakultetets avtaler. Vi har hvert år studenter som avlegger et semester på disse avtalene, og har derfor en god oversikt over tidligere avlagte emner ved flere læresteder utover våre egne avtaler.

Som student på et studieprogram ved Økonomisk institutt vil du ha prioritet på våre egne avtaler. Hvis det er stor konkurranse om plassene, vil vi prioritere å sende studenter som reiser ut i anbefalt semester, og videre vurdere vi kandidater ut fra karaktersnitt.

Emnevalg og godkjenning

Følgende kriterier gjelder for emnevalg i utvekslingssemesteret:

  1. Emnene skal være på masternivå.

  2. Emnene skal i stor grad inneholde samfunnsøkonomi. Vær oppmerksom på at markedsføring, management, revisjon og regnskapsføring ikke regnes som samfunnsøkonomiske emner.

  3. Emnene må ikke overlappe med andre emner du har tatt eller skal ta som en del av graden.Hvis emnene du velger er faglig overlappende med valgfrie emner som tilbys ved instituttet, vil det bli satt sperrer mot de aktuelle emnene som det er stor overlapp med.

  4. Språkkurs kan godkjennes som fritt emne på bachelornivå. Innføringskurs kan godkjennes, men vi godkjenner kun kurs på nivå B1- C2 fra Frankrike, Tyskland og Spania.Ta kontakt med SV-info for mer informasjon om språkkurs.

  5. Skal du avlegge emner i utlandet som erstatning for et emne du har som obligatorisk i studieprogrammet ditt, må du oppsøke veiledning slik at vi kan bistå deg i emnevalg.

  6. Alle som reiser på utveksling må søke om forhåndsgodkjenning. Dette gir en forutsigbarhet for både deg og oss.

Vær oppmerksom på at noen universiteter har en annen semesterinndeling enn vi har i Norge, og at få læresteder har samme emnestruktur som ved UiO. Det betyr du ofte må ta flere enn tre emner i semesteret for å oppnå det som tilsvarer 30 studiepoeng. Dette er presisert på hver avtaleside. 

Planlegger du å reise ut i mer enn ett semester, må du ta kontakt med studiekonsulent på ditt program slik at vi kan hjelpe deg i valg av avtaler og emner.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 25. nov. 2015 14:58