Investeringsdirektør

Ole Christian jobber i Norges Bank med forvaltningen av Oljefondet.

Bildet kan inneholde: slips, ansikt, hode, hvitkrage-arbeider, dress.

Foto: Norges Bank

Hvordan jobber en investeringsdirektør?

Min rolle er å lede gruppen som avgjør hvor mye av Oljefondet vi skal investere i aksjer, eiendom og andre store investeringsområder. Dette gjør vi innenfor de de rammene som regjeringen har satt. 

Kort sagt jobber vi med å investere verdiene i Oljefondet for å skape enda større verdier.  

Hvordan fikk du denne jobben?

Tidligere jobbet jeg i DnB Markets, men etter noen år kjente jeg at det var noe som manglet.

Jeg hadde jo studert samfunnsøkonomi fordi jeg var interessert i samspillet mellom økonomi og politikk. Jeg ønsket derfor en jobb med større samfunnsrelevans.

Oljefondet lyste på dette tidspunktet ut en stilling, og jeg så det som en mulighet til å komme meg nærmere mine akademiske interesser.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at du fikk jobben?

Etter tre intervjurunder ble jeg fortalt at jeg hadde hatt en unik tilnærming til problemstillingene vi ble bedt om å diskutere. Dette hadde falt i god jord hos dem som intervjuet meg, og i kombinasjon med både utdanning og arbeidserfaring gjorde dette at jeg ble ansatt.

Jeg studerte matematikk før jeg begynte på samfunnsøkonomi, og jeg har vært på utveksling til både London og New York. Det er helt klart at mulighetene du har på Universitetet i Oslo, til å både kombinere fagretninger og dra på utveksling var avgjørende for å få denne jobben.

Hvordan bruker du utdanningen din?

Da jeg først begynte i Oljefondet utførte jeg analyser som bygde på akkurat det jeg hadde lært på UiO. Nå har jeg ansvaret for å lede analysemiljøet som utfører disse analysene.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Mitt beste tips til alle studenter er å suge til seg all den kunnskapen som er på universitetet. Ikke bare den som er fra sitt eget institutt eller fakultet.

Men man må gjøre en avveielse på et tidspunkt, ønsker du bredde eller dybdekunnskap?

Jeg skulle gjerne tatt flere bevisste valg som student selv, og jeg ser nå at det er ikke bare bra å få tunnelsyn på å oppnå de beste karakterene. Noen ganger kan det være viktigere med erfaring fra andre fag, eller erfaring fra å ha dratt på utveksling.

Publisert 7. nov. 2019 11:07 - Sist endret 13. mars 2020 10:46