Finansdepartementet

Markus vurderer økonomiske konsekvenser av budsjettforslag. 

Weierud vurderer økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av budsjettforslag

Foto: Finansdepartementet.

Hvordan fikk du jobben? Hvorfor valgte du denne jobben?
 

I løpet av studiene var jeg usikker på hva jeg ønsket å drive med etter jeg hadde fullført graden, men jeg visste at Finansdepartementet var et av de mest interessante og aktuelle arbeidsplassene for en samfunnsøkonom.

 

Like før jeg var ferdig med studiene så jeg utlysningen fra Finansdepartementet og leste nærmere på hvilke arbeidsoppgaver og utfordringer de kunne tilby. Jeg bestemte meg for å søke, og fikk tilbud om jobb etter et intervju hvor jeg måtte reflektere over en rekke faglige problemstillinger. Jeg var aldri i tvil om at dette var det mest interessante stedet jeg kunne starte min karriere da jeg takket ja til stillingen.

 

Hva tror du var de viktigste faktorene for at du fikk jobben?

Finansdepartementet legger vekt på gode karakterer når de ansetter, så det var absolutt viktig å prestere godt i løpet av studiene.

Jeg har også alltid vært veldig samfunnsengasjert og interessert i politiske og samfunnsmessige problemstillinger. Det at jeg har denne interessen og viste at jeg klarte å reflektere godt over slike problemstillinger tror jeg hadde mye å si for at jeg fikk jobben. 

Jeg hadde også deltidsjobb ved siden av studiene, praktikantopphold i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), samt flere politiske verv og engasjement. Alt dette tror jeg også bidro til å gjøre bakgrunnen min variert og interessant for arbeidsgiver.
 

Hva er dine arbeidsoppgaver?

 

Jeg har hovedansvar for deler av sakene som spilles inn fra Justis- og beredskapsdepartementet. Min jobb er å vurdere økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av nye forslag som kommer fra departementet, enten det er budsjettforslag, strukturpolitiske forslag eller mer dagsaktuelle forslag som er oppe til beslutning i regjeringen.

 

Hvordan bruker du utdanningen din?


Gjennom å studere samfunnsøkonomi får man en god og helhetlig analytisk tilnærming som gjør at jeg raskt kan sette meg inn i og vurdere saker som man nødvendigvis ikke har jobbet med før.

Når jeg skal vurdere hvilke insentiver eller mulige konsekvenser forslag kan ha, er bakgrunnen fra fagene på Blindern uvurderlige.

 

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

 

Konkurransen om de beste jobbene er hard, så du kommer ikke unna at det er viktig å ha gode karakterer. Jeg tror også det er viktig å få en praktisk tilnærming til faget gjennom en relevant deltidsjobb eller verv i en organisasjon.

Det å ha interessante praktikantstillinger, deltidsjobber eller engasjement i organisasjoner gjør også at du skiller deg litt ut fra alle andre som søker den samme jobben som deg.

Samtidig får du nyttig erfaringer som arbeidsgivere verdsetter, som det å ha ansvar, samarbeide med andre og evnen til å kommunisere sakskomplekser på en enkel og forståelig måte.

 

Published Apr. 6, 2017 2:07 PM - Last modified Mar. 13, 2020 10:46 AM