Product Account Manager

Martin jobber i DB Schenker. 

Foto: privat

Hvordan fikk du jobben? 

Jeg søkte på stillingen hos DB Schenker fordi jeg både under og etter studiene jobbet for United Parcel Service, og etter flere år innen logistikk har jeg funnet ut at dette er en veldig spennende bransje hvor jeg ønsker å fortsette min karriere.

Jeg valgte å takke ja til jobben hos Schenker siden jeg fikk et svært godt inntrykk av firmaet gjennom intervjuprosessen, med gode muligheter for personlig og faglig utvikling.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at du fikk jobben?

Den viktigste grunnen til at jeg fikk denne jobben er at jeg har hatt en rød tråd gjennom studier og arbeid.

Jeg spesialiserte meg innen internasjonal handel og analytiske emner, og skrev masteroppgave om virkninger av reduserte handelsbarrierer. Kombinert med arbeidserfaring fra både eksport- og importsiden av logistikkbransjen gav dette meg et sterkt fundament for videre utvikling.

Fagkombinasjonen og masteroppgaven jeg valgte viste tydelig for arbeidsgiver at dette var et et fagfelt jeg brydde meg om.

Jeg var også delaktig i både sosiale og faglige foreninger under studietiden. Dette viser at jeg klarer å sjonglere flere ulike arbeidsoppgaver.

Hva er dine arbeidsoppgaver?

Jobben min går ut på å lede den driftsrelaterte kommunikasjonen med noen av våre største kunder.

Jeg følger driften internt og eksternt, og har ansvar for å videreutvikle og effektivisere våre produksjonsmetoder. Mye av jobben går ut på å utarbeide forskjellige analyser og rapporter, og i dette arbeidet har kunnskapen fra studiene stor verdi.

I tillegg til å sitte på kontoret reiser jeg rundt til de ulike delene av virksomheten som håndterer godset. Dette gir praktisk kunnskap som er helt avgjørende for å kunne ta gode avgjørelser knyttet til vår drift.

Hvordan bruker du utdanningen i din nåværende jobb?

Utdanningen min har stor verdi i jobben min, selv om jeg ikke nødvendigvis bruker de samme modellene og fremgangsmåtene vi lærte i de ulike fagene. Evnen til analytisk tenking og bruken av statistikkverktøy er det jeg har brukt mest fra studiene.

Mye av arbeidet mitt krever stor kompetanse innen databehandling, noe jeg fikk svært nyttig erfaring fra gjennom arbeidet med masteroppgaven min.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Mitt beste tips er å ha en deltidsjobb. Bruk denne til å få god forståelse for bransjen du jobber i, da dette kan gjøre at du ser hvilke muligheter og utfordringer bedriften står ovenfor.

I tillegg vil jeg anbefale studentene å ha fokus på hva de kan, fremfor hva de ikke kan. Du har ikke alltid all den kunnskapen som jobben du søker på ønsker, men vis frem de kvalitetene du faktisk har. Både bransjespesifikk og faglig kunnskap bør fremheves slik at arbeidsgiver ser ar du har de underliggende kvalitetene for å mestre jobben du søker på.

Publisert 7. nov. 2019 10:52 - Sist endret 13. mars 2020 10:46