Valutaanalytiker

Hong jobber i Norges Bank.

Foto: Nils S. Aasheim, Norges Bank

Hvorfor valgte du å studere samfunnsøkonomi?

Jeg hadde samfunnsøkonomi på videregående og det ga mersmak. Jeg ønsket å få mer innsikt og forståelse av de økonomiske mekanismene som omgir oss i hverdagen, og tenkte at samfunnsøkonomi ville gi meg et godt grunnlag for å oppnå dette. 

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg hadde et engasjement i Norges Bank mens jeg var student og fikk dermed en prøvesmak av hvordan det ville være å jobbe der. Det dukket opp en ledig jobb som valutaanalytiker i enheten for Markedsoperasjoner og Analyse omtrent da jeg var ferdig med mastergraden, og denne søkte jeg på.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Min enhet er Norges Banks kontaktledd ut mot markedet, og vår hovedoppgave er derfor å skaffe informasjon om hva som foregår i finansmarkedene, og formidle dette videre til ledelsen.

I tillegg til analysebiten, utfører vi også valutatransaksjoner hvor vi kjøper og selger valuta.

Det meste er transaksjoner på vegne av staten, men vi kan også gjøre handler i internasjonale valutaer ut fra et markedssyn. 

Hva jobber du med akkurat nå?

For øyeblikket er mye av analysearbeidet konsentrert opp mot neste Pengepolitiske rapport. I denne prosessen bidrar vi med analyse av relevante bevegelser i valutamarkedet, samt vurderinger av utsiktene fremover. Norges Bank utfører også valutatransaksjoner på vegne av staten, som er knyttet til statens bruk av oljepenger.

For øyeblikket har vi i oppgave å selge valuta og kjøpe 900 millioner norske kroner hver dag.

I tillegg jobber jeg med et prosjekt som prøver å kvantifisere gjennom hvilke kanaler pengepolitikken påvirker finansielle priser.

Hva har du tidligere jobbet som?

Jeg har tidligere hatt studentengasjementer i Norges Bank, samt et sommer-internship i Storebrand.

Hvordan bruker du samfunnsøkonomiutdanningen i jobben din?

Flere av fagene jeg har hadde på Blindern er direkte knyttet opp mot problemstillinger jeg møter daglig. Jeg synes også den analytiske tilnærmingsmetoden man tilegnet seg underveis i studiene har vært nyttig. Den gir meg trygghet, også når man møter problemstillinger som ikke er direkte relatert til fag man tidligere har hatt. 

Hva er ditt beste tips til masterstudenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Jobb hardt på studiet. Det er ikke til å komme bort ifra at karakterer fortsatt er en viktig faktor for mange arbeidsgivere.

Jeg synes også det var nyttig å ha aktiviteter utenom studiene, enten om det var gjennom frivillig arbeid i studentforeninger eller gjennom deltidsjobb. Det viser overfor arbeidsgiverne at man kan håndtere flere baller i luften samtidig som man får utvidet kontaktflaten. Jeg vil også anbefale å utveksle til utlandet i løpet av studietiden. 

Publisert 7. nov. 2019 10:51 - Sist endret 13. mars 2020 10:46