Sjeføkonom

Øystein jobber i NHO.

Bildet kan inneholde: hvitkrage-arbeider, business, virksomhet.

Foto: Moment Studio NHO

Hvorfor valgte du å studere samfunnsøkonomi?

Jeg hadde samfunnsøkonomi på videregående. Luktet egentlig på statsvitenskap, men synes omtalen av samfunnsøkonomi i studiekatalogen virket mer konkret og landet der. Så gikk det bra på første eksamen, og så ble jeg. Men tok faktisk en master statsvitenskap (LSE) etter at jeg var ferdig på Blindern.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben? 

Jeg ble "headhuntet" til denne jobben, og tror det skyldtes at jeg allerede hadde et offentlig kjent navn etter 18 år som sjeføkonom i DNB. Mine "suksessfaktorer" tror jeg grovt sett har vært tre:

  • Tilstrekkelig flink faglig
  • Engasjert i de faglige problemstillingene
  • En ganske god formidler 

Hva har du tidligere jobbet som? 

Jeg jobbet syv år i Finansdepartementets Økonomiavdeling, avbrutt av et halvår i EU-kommisjonen, tre år i Sparebanken NOR og atten år i DNB. I disse årene jobbet jeg i all hovedsak med konjunktur- og markedsanalyse. I tillegg var jeg som student innom Finansdepartementet, SSB og Norges Bank i engasjementer av 3-6 måneders varighet.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Jeg leder en avdeling med 7 samfunnsøkonomer og 2 jurister. Avdelingen har ansvar for analyse av utviklingen i norsk og internasjonal økonomi, arbeidsmarked og lønnsdannelse, og skatt og avgifter. Jeg holder en rekke foredrag, skriver artikler og innlegg, deltar på møter i styrende organer og i de årlige lønnsforhandlingene.

Hvordan bruker du økonomiutdanningen i jobben din?

Den bruker jeg hele tiden. Løser oppgavene mine med en kombinasjon av tankesettet fra studiet og den erfaring/innsikt som over 30 år med praktisk jobbing gir. De mer teoretiske delene av pensum er det imidlertid en stund siden jeg har sett på.

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?

Det beste er variasjonen i oppgaver og personer/miljøer jeg møter. Det mest utfordrende er det samme - spennet i oppgaver, som gjør at jeg ikke alltid får gått dypt nok ned i tematikken.

Hva er ditt beste tips til masterstudenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Selvfølgelig å ta studiet på alvor - bruke den unike anledningen man har til å fordype seg i faget. Dernest å bevare nysgjerrigheten. Vår oppgave er å finne ut av hvorfor ting er som de er, og formidle denne innsikten, i håp om å dytte verden videre i riktig retning. (For å ta noe aktuelt - den samfunnsøkonomiske innsikten er svært nyttig i møtet med klimautfordringene.)

Hva tenker du på som det beste ved studietiden ved UiO?

Tror kanskje det er kollokviegruppene som jeg husker som det beste, den felles jobbingen mot forståelse frem mot eksamen.

Av Foto: Moment Studio NHO
Publisert 30. mars 2020 08:21 - Sist endret 31. mars 2020 17:07