Rebate Manager

Per Fredrik jobber i Leth Agencies.

Bildet kan inneholde: offisielt.

Foto: privat

Hva går jobben din ut på?

Leth Agencies tilbyr tjenester tilknyttet passeringer av skip gjennom kanaler og streder rundt om i verden. Vi jobber med Danske-stredet, Panama, Bosporus, Singapore og Suezkanalen. Jeg jobber på hovedkontoret i Oslo og leder en avdeling som jobber opp mot rabattsystemet til myndighetene i Suezkanalen. Jeg koordinerer og delegerer arbeidsoppgaver med de ansatte på kontorene i Norge, Danmark, Singapore og Egypt. Jeg bidrar også med rapporter, prosjektutvikling og analyse.

Hva er det mest spennende med jobben din?

Shippingindustrien er en veldig spennende bransje og hjulene i den globale økonomien. Som en liten bedrift med store ressurser kan vi kapitalisere på de mulighetene som oppstår i opp- og nedturer. Man jobber opp mot kunder fra alle verdens hjørner og sammen med mennesker fra andre kulturer. Dersom man opparbeider tillit gjennom god innsats, kan man være med på veldig mye variert arbeid, noe som gjør jobbhverdagen spennende.

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?

Mye av det jeg lærte gjennom fem år med samfunnsøkonomi er med meg i jobben. For eksempel det å kunne tilegne seg informasjon, tenke analytisk og besitte en god overordnet forståelse av økonomiske mekanismer.

Forståelse for statistikk og hva et enkelt tall kan vise er også svært viktig i jobben min.

Hvordan er en typisk dag på jobben?

Det er mitt ansvar å koordinere kontorene og bestemme hva som fortløpende må prioriteres. Jeg oppdaterer kunder rundt omkring i verden om vårt arbeid og hva vi trenger av dem videre. Det meste skjer via mail og telefon, men reising og kundebesøk forekommer ofte. Jeg jobber også med data- og informasjonsinnsamling om nåværende eller potensielle kunder, gjennomfører analyser og formidler resultater fra min avdelings arbeid. Av større prosjekter blir planlegging og innføringen av nye datasystemer til vår avdeling en prioritering.

Hvordan fikk du jobben?

Jeg begynte å jobbe i Leth Agencies parallelt med masterstudier på UiO. Jeg fikk jobben via en venn som oppfordret meg til å søke. Etter endte studier fikk jeg tilbud om fast ansettelse og kort tid etterpå en lederstilling i bedriften.

Hva er ditt beste tips til andre studenter som ønsker din type jobb?

Shippingindustrien er ganske liten og lite transparent. Stillinger er ikke alltid utlyst og det er mye rekruttering internt i industrien, så det kan være utfordrende å få en fot innenfor. Jeg ville tatt kontakt med de virksomheter man synes ser interessante ut og forhørt om de trenger noen til deltidsarbeid. Eventuelt om de har en problemstilling de ønsker avklart, slik at man kan skrive oppgave for dem. De sitter ofte på store datamengder, uten verktøy eller kapasitet til å bearbeide det. 

Utenlandserfaring er en stor fordel innenfor shipping. Selv hadde jeg utvekslingsopphold i Melbourne og Shanghai, samt seks måneder som trainee på ambassaden i Singapore.

Det har gitt meg enormt mye i form av opplevelser, kulturforståelse, personlig utvikling og ikke minst nettverksbygging.

Den norske staten oppfordrer jo - og betaler ofte - for utveksling, så det var en no-brainer for meg!

Til slutt vil jeg nevne å vise interesse for faget utenfor bøkene. Følg med på markeder, politikk, internasjonale relasjoner og tenk på hvordan samfunnsøkonomiske fag er relevante. Da finner man ut av hva man synes er interessant og vil jobbe videre med når man er ferdig studert.

Hva tenker du på som det beste ved studietiden ved UiO?

Jeg husker svært gode forelesere og spennende valgfag. Mastergraden krever hardt arbeid, men man er flere i samme situasjon, så man kommer helskinnet gjennom.

Det samfunnsvitenskapelig fakultet er flinke til å arrangere eventer utenom studiene, noe som gir litt krydder i hverdagen. Fredagsquiz på U-1 i kjelleren har jeg også gode minner fra.

Vil også anbefale at man benytter tjenestene til Karrieresenteret på universitetet. De kan gi gode råd om jobbsøking, CV og intervjuforberedelser. Jeg fikk mange gode tips her!

Publisert 26. mars 2020 14:27 - Sist endret 31. mars 2020 17:07