Konsulent

Marte jobber i PwC Consulting.

Foto: PwC Consulting

Hvordan fikk du jobben? 

Jeg søkte på stillingen mens jeg gikk sisteåret på samfunnsøkonomi og var gjennom to runder med intervjuer og case. 

Jeg oppdaget raskt at samfunnsøkonomi og en analytisk tilnærming kan brukes til mer enn jeg hadde lært på skolen.

Til tross for at jeg overhodet ikke hadde planer om å bli konsulent, og i hvert fall ikke i de store konsulenthusene, skilte PwC seg ut. Et stort engasjement for offentlig sektor og et team som bygger hverandre opp overbeviste meg om at dette var det riktige stedet.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at du fikk jobben?

Jeg tror svaret er tredelt:

  • Gode karakterer fra en utdanning som har høy anseelse.
  • Gode referanser fra en relevant deltidsjobb under studiene.
  • Men aller viktigst, stor interesse for offentlig sektor og et ønske om å bidra til å gjøre fellesskapet bedre.

Hva er dine arbeidsoppgaver?

I PwC har jeg fått være med på mye forskjellig, og arbeidsoppgavene varierer i det uendelige. Som konsulent jobber man ofte for å gjøre andre gode, og dagene består ofte i å skaffe våre kunder tilstrekkelig grunnlag for å ta gode beslutninger og legge opp gode prosesser.

I analyser varierer arbeidsoppgavene fra datainnsamling, modellering, gjennomføring av analyser og rapportskriving. Vi jobber tett med våre kunder og det er spennende å sitte ute hos kunde og oppleve deres hverdag.

Hvordan bruker du utdanningen i din nåværende jobb?

I samfunnsøkonomi lærer vi mye om hvordan samfunnet rundt oss henger sammen. Det er grunnleggende i alt jeg har jobbet med i PwC.

Når vi jobber med analyser, er den strukturerte og analytiske tilnærmingen vi lærte på studiet svært nyttig. Modellforståelse og god kjennskap til økonometri er også et utgangspunkt for faglige diskusjoner.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Først og fremst: Finn noe som engasjerer deg og vis det. Engasjement og interesse synes godt og smitter. Samtidig skal du heller ikke undervurdere betydningen av gode karakterer og relevant arbeidserfaring.

Publisert 9. apr. 2018 09:17 - Sist endret 13. mars 2020 10:46