Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge denne retningen?

Masterstudiet i sammenlignende germansk lingvistikk omfatter et studium av eldre germanske tekster, avanserte språkhistoriske problemer og en inngående beskjeftigelse med den sammenlignende lingvistiske metode. Masteroppgaven vil utgjøre en vesentlig del av studiet.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. juni 2012 12:28