Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Søknadsfrist og opptak

Siste søknadsfrist for studieretningen norsk som andrespråk var 15. oktober 2010. Studieretningen videreføres under det nye masterprogrammet i Nordiske studier.

Studiekode

185-1457(NOAS)

Opptakskrav

Spesielle opptakskrav

For å kunne få opptak til studieretningen må du oppfylle ett av følgende krav:

  • en fullført bachelorgrad med en fordypning (80-gruppe) i norsk som andrespråk
  • en fullført bachelorgrad med en fordypning (80-gruppe) i nordisk språk og 40-gruppen i norsk som andrespråk
  • en fullført bachelorgrad med en fordypning (80-gruppe) i lingvistikk og 40-gruppen i norsk som andrespråk
  • en fullført bachelorgrad, i et fremmedspråk med minimum 50 studiepoeng språklige emner og 40-gruppen i norsk som andrespråk
  • en fullført bachelorgrad med en fordypning (80-gruppe) i retorikk og språklig kommunikasjon og 40-gruppen i norsk som andrespråk

Uansett opptaksgrunnlag så kreves i tillegg:

  • C eller bedre i 80-gruppa i norsk som andrespråk eller i 40-gruppa i norsk som andrespråk pluss de siste 40 avlagte studiepoengene i 80-gruppa.

Rangering av søkere

Søkere rangeres etter karaktergjennomsnittet i den faglige fordypningen.

Hvis du allerede har oppnådd graden master ved UiO vil du normalt ikke få opptak til et masterprogram eller studieretning innen det samme fagområdet på nytt.

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.