Statsvitenskap (årsenhet)

Politikk skjer hver eneste dag. Statsvitenskapen spør hvordan politikk blir til, hvordan politikk utformes og hvordan politikk påvirker oss i hverdagen. Årsenheten i statsvitenskap er for deg som ønsker en innføring i disse prosessene. Årsenheten kan inngå i en bachelorgrad eller kan tas som videreutdanning.

 

 

Fakta om programmet
Studiepoeng: 60
Studiet varer: 1 år

Dette studieprogrammet er særlig relevant for følgende av FNs bærekraftmål: