Jobb og videre studier

Årsenheten i statsvitenskap retter seg mot deg som ønsker å jobbe med politikk og forvaltning på alle nivåer fra det lokale til det internasjonale. Statsvitenskap gir grunnlag for arbeid innen:

  • offentlig forvaltning
  • humanitært arbeid
  • norske og internasjonale organisasjoner
  • utdanningssektoren
  • privat næringsliv
  • politisk journalistikk.

Årsenheten er ikke en selvstendig grad, men kan brukes som en del av en bachelorgrad i statsvitenskap eller kombineres med annen utdannelse innen samfunnsvitenskap, journalistikk eller utdanningsvitenskap.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. juni 2012 12:27