Oppbygging og gjennomføring

Årsenheten er et fulltidsstudium som går over 1 år og gir 60 studiepoeng.

2. semester STV1020 – Metode og statistikk STV1300 – Komparativ politikk Valgfritt emne i statsvitenskap
1. semester STV1100 – Politisk teori STV1200 – Internasjonal politikk STV1400 – Offentlig politikk og administrasjon
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

50 studiepoeng - Obligatoriske emner

10 studiepoeng - Valgfritt emne

Du kan velge ett valgfritt emne i statsvitenskap på 1000- eller 2000-nivå. Emner på 1000-nivå gir deg en generell innføring i fagets hovedområder, mens emner på 2000-nivå gir deg muligheten til å fordype deg innenfor et hovedområde.

Se oversikt over emner i statsvitenskap. Vær oppmerksom på at de fleste emner kun gis én gang i året.

Godkjenning av utdanning fra andre læresteder

Har du utdanning fra andre læresteder kan det være at denne kan godkjennes i studieprogrammet. Det er mulig å få godkjent inntil 20 eksterne studiepoeng i årsenheten.

Utveksling

Det er ikke mulig å reise på utveksling gjennom dette programmet.

Dersom du søker deg videre på et bachelorprogram ved UiO har du mulighet til å ta deler av studiet i utlandet. Les mer om utvekslingsmulighetene ved UiO og delstudier i utlandet.

Dokumentasjon

Fullført årsenhet i statsvitenskap dokumenteres med vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 20. juni 2016 10:35