Evalueringer

Vi vil gi en aktuell og relevant utdanning, med best mulig undervisning og veiledning. Derfor er det viktig at du som student bidrar med tilbakemeldinger og deltar i evaluering av studiene.

Studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet.

Evaluering av studiet

Periodisk programevaluering

Programgjennomgang

Periodisk emneevaluering

Publisert 5. mars 2020 12:32 - Sist endret 16. apr. 2020 13:40